Năng lượng mặt trời

Đóng điện thành công trạm biến áp 110kV dự án điện mặt trời Dohwa Lệ Thủy

Thứ ba, 29/12/2020 | 10:55 GMT+7
Mới đây, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Nhà máy điện mặt trời thuộc tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy, Quảng Bình.

Nhà máy điện mặt trời Dohwa công suất 49,5 MWp thuộc tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy, Quảng Bình với tổng mức đầu tư hơn 55,6 triệu USD. Dự án được triển khai tại xã Ngư Thủy Bắc và Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Việc đóng điện thành công trạm biến áp 110kV đánh dấu một cột mốc quan trọng tiến tới đưa Nhà máy điện mặt trời Dohwa hòa vào lưới điện quốc gia.

Nhà máy điện mặt trời 49,5 MWp thuộc tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy, Quảng Bình

Trạm biến áp 110kV Nhà máy điện mặt trời Dohwa Lệ Thủy

Trạm biến áp 110kV Nhà máy điện mặt trời Dohwa được thiết kế phía 110kV gồm 01 ngăn lộ đường dây, 01 ngăn lộ máy biến áp 110kV 63MVA; phía 22kV gồm 01 ngăn lộ tổng, 01 ngăn đo đếm, 01 ngăn tự dùng và 04 xuất tuyến 22kV.

Dự án được đưa vào vận hành sẽ bổ sung khoảng 65,812 triệu kW/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch từ năng lượng mặt trời; đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Nhã Quyên