Năng lượng mặt trời

Đóng điện thành công trạm biến áp 220kV dự án điện mặt trời Long Sơn

Thứ sáu, 11/12/2020 | 14:13 GMT+7
Mới đây, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công trạm biến áp 220kV, các ngăn 220kV đầu đối diện và phần nhà máy thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Long Sơn (xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Việc đóng điện thành công trạm biến áp 220kV đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa Nhà máy điện mặt trời Long Sơn 170MWp hòa vào lưới điện quốc gia.

Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Long Sơn được thiết kế phía 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có máy cắt liên lạc gồm: 02 ngăn máy biến áp 220/23kV 125MVA, 02 ngăn đường dây đi trạm 220kV Vân Phong. Phía 22kV được thiết kế gồm có: 02 ngăn lộ tổng, 02 tủ biến điện áp, 01 tủ máy cắt liên lạc và 09 xuất tuyến 22kV.

Dự án điện mặt trời Long Sơn

Sân trạm 220kV Nhà máy điện mặt trời Long Sơn

Nhà máy điện mặt trời Long Sơn có công suất 170MWp, tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ bổ sung thêm công suất, tăng cường khả năng cung cấp điện cho lưới điện khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Mai Chi