Năng lượng mặt trời

Nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà máy điện mặt trời Sê San 4

Thứ sáu, 11/12/2020 | 20:43 GMT+7
Tại Kon Tum, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã vừa đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà máy điện mặt trời Sê San 4.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 có công suất 49MWp, được xây dựng tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Dự án do EVN làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Điện 2. Theo thiết kế, dự án cung cấp bình quân 72,4 triệu kWh/năm. 

Một góc dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4

Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 là một trong số ít các dự án tại Việt Nam do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ vốn không có sự bão lãnh của Chính phủ. Trong quá trình triển khai, dự án đã được AFD kiểm tra hiện trường ghi nhận, đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, sự tuân thủ về các điều kiện an toàn, môi trường và xã hội.

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, phạm vi khối lượng thực hiện đáp ứng theo thiết kế được duyệt. Chất lượng công trình, công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết các hạng mục công trình đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật cũng như hướng dẫn lắp đặt của nhà thầu cung cấp thiết bị.

Cuộc họp nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 của EVN

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc EVN, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý dự án Điện 2, các đơn vị nhà thầu tham gia xây dựng công trình đã vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh để hoàn thành công trình theo tiến độ.

“Hội đồng chấp nhận nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, giao Công ty Phát triển thủy điện Sê San tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 và phối hợp với Ban Quản lý dự án Điện 2 để giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu trong quá trình vận hành 1 năm và bảo hành công trình”, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết.

Tiến Đạt