Quy hoạch, xây dựng

Duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Lạt

Thứ năm, 11/5/2023 | 10:54 GMT+7
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.

Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, phạm vi ranh giới được lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính TP Đà Lạt, các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà (gồm thị trấn Nam Ban và các xã Mê Linh, Đông Thanh, Gia Lâm, Nam Hà). Toàn bộ vùng này có cao trình từ 850 m trở lên với diện tích 335.930 ha.

Phạm vi nghiên cứu là vùng bán kính ảnh hưởng của TP Đà Lạt và vùng phụ cận bao gồm TP Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông với cao trình 850 m trở lên. Còn phạm vi nghiên cứu mở rộng bao gồm vùng TPHCM, vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên và vùng Lâm Đồng.

Tỉnh Lâm Đồng dành gần 31,5 tỉ đồng thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045

Kinh phí thực hiện đồ án được phê duyệt là gần 31,5 tỉ đồng, thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 12 tháng và do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

Trong đó, gần 27 tỉ đồng là chi phí lập đồ án quy hoạch sau thuế, gần 900 triệu đồng chi phí lập nhiệm vụ và dự toán quy hoạch sau thuế, 500 triệu đồng thuê tổ chức chuyên gia, gần 270 triệu đồng chi phí thu thập tài liệu, hơn 2,7 tỉ đồng cho các chi phí khác như thẩm định, quản lý, công bố quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng…

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện đồ án theo quy định, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thanh quyết toán kinh phí theo thực tế và đúng quy định hiện hành.

Thanh Trúc