EVN chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Thứ ba, 7/4/2020 | 10:28 GMT+7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây đã ban hành Chỉ thị số 1995/CT-EVN về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020.

Theo đó, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam về công tác PCTT&TKCN ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-EVN ngày 22/11/2018. Kiện toàn Ban Chỉ huy và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. Thực hiện các chỉ tiêu về công tác PCTT&TKCN đã được EVN giao cho các đơn vị trong kế hoạch năm 2020 và cụ thể hóa trong chấm điểm hiệu quả hàng năm.

Đối với các công ty thủy điện, EVN yêu cầu phải chú trọng kiểm tra, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết của đập, thiết bị vận hành đập trước mùa mưa lũ hàng năm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chủ đập, hồ chứa nước có liên quan thực hiện vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; đặc biệt là khi vận hành xả lũ. Từ đó, rà soát cập nhật quy chế phối hợp với địa phương, với các đơn vị liên quan; chủ động phổ biến phương án phòng chống thiên tai với các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT&TKCN, các Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương trong công tác điều hành xả lũ hồ chứa theo quy trình liên hồ, đơn hồ.

Mặt khác, các công ty thủy điện cần lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chuẩn bị kịch bản xả lũ theo thiết kế của hồ chứa để bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn, tính toán xả lũ phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện an toàn, hiệu quả.

Các công ty thủy điện cần lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

Đối với các các công ty, nhà máy nhiệt điện, EVN yêu cầu thực hiện kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị; hệ thống chống sét và tiếp đất; kho chứa và hệ thống vận chuyển nhiên liệu; hệ thống thải, chứa tro xỉ; hệ thống bơm làm mát trước mùa mưa lũ để bảo đảm vận hành an toàn và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tổng hợp danh mục vật tư, thiết bị, dụng cụ, phương tiện, thuốc, lương thực thiết yếu phục vụ công tác PCTT&TKCN; xây dựng phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng, phương án dự phòng nhiên liệu bảo đảm cho sản xuất khi có thiên tai xảy ra. Từ đó, chủ động làm việc với các cấp chính quyền, các đơn vị liên quan tại địa phương và cơ quan thông tin đại chúng trong công tác phối hợp PCTT&TKCN.

Tập đoàn cũng yêu cầu các tổng công ty điện lực kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, móng và cột điện, đường dây, trạm điện (đặc biệt là tại các địa bàn xung yếu, các cột điện ở triền dốc, bờ sông...), bảo đảm vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa lũ; tổ chức diễn tập các tình huống trong phòng, chống thiên tai, lưu ý tình huống bị ngập lụt, úng, địa bàn bị chia cắt và các tình huống xử lý đối các trung tâm điều khiển xa, trạm biến áp không người trực. Đặc biệt, chỉ đạo các đơn vị thành viên lập đội xung kích, sẵn sàng huy động tham gia khắc phục hậu quả sau thiên tai khi Ban Chỉ huy các cấp có yêu cầu, bao gồm danh sách các thành viên, phương tiện, dụng cụ. Đánh giá lại nguy cơ ngập úng của các trạm biến áp 110kV, 220kV, xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, chi tiết đối với từng trạm. Khi có bão đổ bộ, các tổng công ty điện lực cần tổ chức tái lập ca trực đối với các trạm biến áp không người trực; tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời sự cố lưới điện, không để mất điện kéo dài tại khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai.

Đối với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, EVN yêu cầu phải tăng cường các giải pháp nhằm vận hành an toàn các đường dây 220kV, 500kV, đặc biệt là đường dây 500kV Bắc - Nam; chỉ đạo giải quyết các vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa lũ cho nhân dân; rà soát vật tư dự phòng, lập phương án vận chuyển dự phòng. Tổ chức diễn tập các tình huống trong phòng, chống thiên tai, lưu ý tình huống bị ngập lụt, úng, địa bàn bị chia cắt và các tình huống đối với trung tâm điều khiển xa, trạm biến áp không người trực; đánh giá lại nguy cơ ngập úng của các trạm biến áp 220kV, 500kV, xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, chi tiết đối với từng trạm.

Khi có bão đổ bộ, cần tổ chức tái lập ca trực đối với các trạm biến áp không người trực; kiểm tra, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý trước mùa mưa lũ hàng năm; tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời sự cố lưới điện, không để sự cố kéo dài tại khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai.

Đình Tú