EVNGENCO 3 đặt mục tiêu sản xuất hơn 35,8 tỷ kWh điện trong năm 2020

Thứ năm, 9/1/2020 | 14:13 GMT+7
Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (EVNGENCO 3) mới đây đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. EVNGENCO 3 đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất năm 2020 là 35,807 tỷ kWh, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019.

Trong năm 2019, EVNGENCO 3 cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khánh thành 2 dự án nguồn điện lớn của đất nước: Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 và NMNĐ Thái Bình. Các dự án xây dựng này đều hoàn thành trước kế hoạch.

EVNGENCO 3 cũng đưa vào vận hành Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 (42,65MWp), là nguồn điện thân thiện với môi trường và bổ sung công suất cho hệ thống điện.

Vượt qua các điều kiện khó khăn về sản xuất điện, EVNGENCO 3 đã sản xuất được 34,6 tỷ kWh, chiếm khoảng 14% sản lượng điện của toàn Tập đoàn. EVNGENCO 3 cũng vận hành tin cậy, ổn định, kinh tế các tổ máy. Hầu hết các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt và vượt kế hoạch EVN giao. Trong đó, chỉ tiêu suất hao nhiệt điện than được cải thiện đáng kể so với các năm trước đây. Số lần sự cố trong năm 2019 giảm 57,1% so với năm 2018.

Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của EVNGENCO 3

Đồng thời, EVNGENCO 3 cũng thúc đẩy xử lý, tiêu thụ tro xỉ tại các NMNĐ, tiến hành trộn than, cải thiện chất lượng tro xỉ; triển khai các giải pháp lu lèn tại bãi thải xỉ, không để ảnh hưởng môi trường xung quanh; gắn sản xuất với phát triển bền vững.

Một thành công nổi bật nữa của EVNGENCO 3 trong năm qua là sản xuất kinh doanh hiệu quả với lợi nhuận sản xuất kinh doanh điện đạt ước hơn 1.640 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 21%. Với mô hình CTCP, bước đầu, Tổng công ty đã hoạt động hiệu quả, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao năng lực quản trị.

Để thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao: không để thiếu điện trong mọi tình huống, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNGENCO 3 xây dựng kế hoạch, sẵn sàng vận hành các nhà máy nhiệt điện than ở mức huy động cao (trên 7.000 giờ/năm). Đặc biệt, đảm bảo vận hành các NMNĐ than an toàn, ổn định ít nhất 4.000 giờ trong mùa khô 2019.

EVNGENCO 3 cần đảm bảo đủ, có dự phòng nguồn than cho phát điện và  phối hợp với các đối tác để đảm bảo nguồn khí cho phát điện.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu EVNGENCO 3 đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng thành quả Cách mạng công nghiệp 4.0 để tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất; tái cơ cấu doanh nghiệp, lành mạnh hóa tài chính của Tổng công ty. Trong năm 2020, EVNGENCO 3 cũng cần tập trung thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn.

Ông Đinh Quốc Lâm, Tổng giám đốc EVNGENCO 3 khẳng định, cán bộ công nhân viên Tổng công ty sẽ đoàn kết, quyết tâm triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật, tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự phát triển của ngành điện Việt Nam.

Một số mục tiêu, kế hoạch năm 2020 của EVNGENCO 3:

Sản lượng điện sản xuất: 35,807 tỷ kWh, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019.

Thực hiện 18 công trình sửa chữa lớn các tổ máy và nhiều công trình phụ trợ khác.

Tổng chi phí sửa chữa lớn dự kiến: 1.618 tỷ;

Thực hiện chủ đề năm “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”.

Đảm bảo công tác quản lý môi trường chặt chẽ và xuyên suốt tại các nhà máy điện

Thúc đẩy triển khai dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn, dự án Điện mặt trời Ninh Phước 7, dự án Điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp và Srêpốk...

Tham gia thị trường điện có hiệu quả, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

PV