EVNSPC triển khai cung cấp 100% dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thứ hai, 17/2/2020 | 14:14 GMT+7
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị “triển khai cung cấp 100% dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công quốc gia”.

Theo đó, để triển khai cung cấp 100% dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), EVNSPC yêu cầu các công ty điện lực mở tài khoản doanh nghiệp của đơn vị, vận động 100% cán bộ công nhân viên (CBCNV) mở tài khoản và trải nghiệm sử dụng các dịch vụ công hiện Cổng DVCQG đang cung cấp khi có yêu cầu, bao gồm cả dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như dịch vụ công do các bộ/ngành/địa phương cung cấp.

Bên cạnh đó, Tổng công ty yêu cầu các công ty điện lực truyền thông đến người nhà CBCNV, khách hàng sử dụng điện về việc cung cấp dịch vụ điện trên Cổng DVCQG, các lợi ích khi đăng ký mở tài khoản và thực hiện giao dịch trên Cổng DVCQG.

Thực hiện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu các dịch vụ điện đã được kết nối, tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG theo đúng cam kết của EVN về cung cấp các dịch vụ điện.

EVNSPC triển khai cung cấp 100% dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngoài ra, các công ty điện lực đặt banner đường link Cổng DVCQG tại website các đơn vị và trên những ấn phẩm truyền thông. Báo cáo số lượng CBCNV và khách hàng đã vận động mở tài khoản tại Cổng DVCQG về Tổng công ty (trước ngày 27/3/2020).

Đối với Trung tâm Chăm sóc khách hàng, EVNSPC yêu cầu đặt banner đường link Cổng DVCQG tại web Chăm sóc khách hàng. Trung tâm Chăm sóc khách hàng phối hợp Công ty Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin (EVNICT) xử lý các vấn đề phát sinh lỗi Cổng DVCQG trên website Chăm sóc khách hàng, đảm bảo chức năng tiếp nhận yêu cầu mua điện lấy các thông tin người dùng trên Cổng DVCQG đã được xác thực để làm dữ liệu cơ sở thông tin khách hàng khi sử dụng dịch vụ điện, không được để khách hàng phải cập nhật lại thông tin.

Trong quá trình trải nghiệm sử dụng dịch vụ, nếu có các ý kiến thắc mắc hoặc góp ý để hoàn thiện Cổng DVCQG, khách hàng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ 18001096 hoặc email: dichvucong@chinhphu.vn.

PV