GPP Dinh Cố chuẩn bị cho việc tiếp nhận khí từ dự án Nam Côn Sơn 2

Thứ tư, 26/8/2020 | 09:56 GMT+7
Triển khai giai đoạn 2 dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 (NCS2), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang thực hiện cải hoán tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố) để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận khí NCS2.

Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) – đơn vị thuộc PV GAS vừa hoàn thành việc cải hoán tại GPP Dinh Cố trong tháng 8/2020. Mục tiêu nhằm thu gom, vận chuyển khí từ các mỏ Thiên Ưng, Đại Hùng, Sao Vàng - Đại Nguyệt về bờ để cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ tại khu vực miền Đông Nam Bộ.

Phần dự án nằm trong khuôn viên GPP Dinh Cố

Các hạng mục chính của dự án đầu tư xây dựng đường ống dẫn khí NCS2 gồm: đường ống dẫn khí 2 pha ngoài khơi, xuất phát từ bể Nam Côn Sơn và tiếp bờ tại Long Hải; đường ống trên bờ bao gồm đường ống khí và sản phẩm lỏng từ Long Hải qua GPP Dinh Cố 2 (GPP2) đến trung tâm phân phối khí Phú Mỹ. Dự án (bao gồm đường ống biển và bờ) dự kiến sẽ hoàn thành vào quý III/2020.

Hiện nay, để đảm bảo cam kết bao tiêu khí/ cấp khí trong hợp đồng mua bán khí với các chủ mỏ, các hộ tiêu thụ, việc tiếp nhận sớm và xử lý sơ bộ khí từ đường ống NCS2 qua GPP Dinh Cố hiện hữu trước khi cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong thời gian GPP2 chưa hoàn thành là cần thiết.

Tuy nhiên, GPP Dinh Cố hiện hữu được xây dựng và hoạt động từ năm 1998 với công suất ban đầu là 4,3 triệu sm3/ngày. Qua nhiều lần nâng cấp, cải hoán, từ năm 2016 nhà máy vận hành với công suất tối đa 5,8 triệu sm3/ngày. Nguồn khí vượt công suất sẽ được tách tại bình tách V-101 hiện hữu (công suất tối đa 3triệu sm3/ngày) không đưa qua hệ tách lỏng của GPP Dinh Cố mà được đưa vào đường ống tại đầu ra của GPP để vận chuyển lên Phú Mỹ/Nhơn Trạch cung cấp hộ tiêu thụ. Tổng công suất tiếp nhận tối đa của GPP Dinh Cố bao gồm tiếp nhận và tách sơ bộ ở V-101 khoảng 8,8 triệu sm3/ngày. Do đó, để tiếp nhận thêm và xử lý nguồn khí khoảng 11 triệu sm3/ngày từ đường ống dẫn khí Bạch Hổ, NCS2, cấp bù NCS1, bắt buộc phải cải hoán, nâng cấp công suất của bình tách V-101.

Thực hiện cải hoán GPP Dinh Cố

Vì vậy, GPP Dinh Cố sẽ được cải hoán cụm thiết bị đầu vào để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận khí NCS2. Cụ thể của việc hoán cải là: lắp đặt mới bình tách V-101A tăng công suất cấp khí bypass từ 3 triệu m3/ngày lên 5,38 triệu m3/ngày. Thời gian thi công từ 7/7/2020, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 30/9/2020.

Việc triển khai các biện pháp thi công, kiểm soát an toàn, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, xử lý tình huống khẩn cấp được lãnh đạo KVT đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao do phạm vi thực hiện các hạng mục lắp đặt, thi công nằm bên trong khu vực sản xuất của nhà máy đang vận hành bình thường, không gian thi công chật hẹp, tiềm ấn rất nhiều rủi ro. Tập thể cán bộ công nhân viên công ty làm việc tập trung cao độ với mục tiêu không được để xảy ra bất kỳ sơ suất, sự cố đáng tiếc nào trong quá trình lắp đặt; không làm ảnh hưởng tới công tác vận hành liên tục của nhà máy GPP, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của dự án.

Vào lúc 12g30p ngày 18/8/2020, hạng mục cẩu, lắp đặt bình tách V-101A đã được hoàn thành. Trong tháng 8 và thời gian tiếp theo, các công tác đấu nối, lắp đặt thiết bị sẽ tiếp tục được KVT phối hợp với các Ban, đơn vị PV GAS thực hiện và kiểm soát trên cơ sở đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, khẩu hiệu đưa ra tại công trình “Không chạy theo tiến độ” được đánh giá thiết thực vì mục tiêu trên hết là tiêu chuẩn của dự án, không phải vì thành tích đơn thuần.

Nhã Quyên