Năng lượng mặt trời

Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió, điện mặt trời

Thứ tư, 6/7/2022 | 11:41 GMT+7
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa có công văn số 1967/SKHĐT-ĐN gửi chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành dự án theo đúng nội dung đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh tiến độ để được xem xét theo đúng quy định pháp luật trong trường hợp dự án không triển khai theo đúng tiến độ; tuân thủ quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy; quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết với các địa phương về hỗ trợ đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội; thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Một dự án điện gió tại Gia Lai

Qua khảo sát, đánh giá nguồn năng lượng tái tạo có khả năng khai thác và sử dụng thì tỉnh Gia Lai có thể phát triển các dự án điện mặt trời với quy mô công suất đạt khoảng 7.500MW; các dự án điện gió với quy mô công suất đạt khoảng 11.950MW.

Hiện Gia Lai có hơn 170 dự án điện mặt trời, điện gió được các nhà đầu tư quan tâm đăng ký với quy mô 24.300 MWp, dự kiến vốn đầu tư trên 720.000 tỷ đồng. 

Nhã Quyên