Trong nước

Giao nhiệm vụ, tạo điều kiện và cổ vũ cho thanh niên phát triển

Thứ năm, 12/1/2023 | 11:02 GMT+7
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch, nổi bật là công tác phối hợp đề xuất, xây dựng chính sách về thanh niên; phối hợp đề xuất xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban; các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định đảm bảo hoạt động của Ủy ban và các cơ quan giúp việc của Ủy ban.

Trong đó, các Bộ, ngành thành viên của Ủy ban đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thanh niên năm 2022 theo ngành và lĩnh vực phụ trách; tích cực, chủ động trong ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Thanh niên, chương trình Phát triển thanh niên; chủ trì, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án được phân công tại Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Hội nghị tập trung góp ý hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2023 nhằm phát huy hiệu quả, khẳng định vị trí, vai trò là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ hai

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, các cơ quan cần quan tâm hơn nữa đến việc đối thoại với thanh niên ở cấp xã, phường; làm tốt hơn nữa việc lồng ghép công tác thanh niên trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phân luồng học nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về thanh niên phải gắn với bốn chữ "tin - giao - tạo - cổ" đó là: tin thanh niên, giao nhiệm vụ, tạo điều kiện và cổ vũ cho thanh niên phát triển.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ cho rằng, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các dự án, đề án trong Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; quan tâm, chăm lo hơn nữa đối với phát triển toàn diện về năng lực, trí tuệ thanh niên mới có thể hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước của Đảng đến năm 2050.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt và niềm tin tưởng đối với thanh niên - lực lượng xung kích, đi đầu, có sức trẻ, có tri thức của đất nước. Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ qua cần xây dựng các tiêu chí đánh giá việc tổ chức thực hiện. Cụ thể, kế hoạch công tác năm 2023 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cần đề ra những nhiệm vụ mang tính cụ thể hơn, xuất phát từ thực tiễn triển khai công tác thanh niên trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong bối cảnh những thách thức toàn cầu ngày càng gay gắt như biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và môi trường, dịch bệnh… các quốc gia đều phải nghiên cứu, đầu tư để chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo. Những vấn đề này cũng đặt ra những nhiệm vụ mới đối với thanh niên Việt Nam trong thời gian tới, bởi nếu không đi theo xu thế chúng ta sẽ ở lại và các sản phẩm của chúng ta, từ hạt thóc, con cá… không thể hòa nhập với "sân chơi” toàn cầu.

Mặt khác, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Ủy ban phải lắng nghe mong muốn, khát khao của thanh niên để từ đó có giải pháp hiệu quả, phù hợp, tạo điều kiện để thanh niên Việt Nam cả ở trong và ngoài nước đóng góp, cống hiến tài năng, tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bảo Ngọc (T/H)