Quy hoạch, xây dựng

Hà Giang hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt

Thứ năm, 5/8/2021 | 11:31 GMT+7
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, tính đến ngày 22/7/2021, toàn tỉnh Hà Giang đã có 4.704 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố trong Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại tỉnh này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long vừa chủ trì cuộc họp bàn về tiến độ và công tác kiểm tra thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại Hà Giang. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực và chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao để cơ bản hoàn thành việc xây dựng số nhà ở theo kế hoạch đề ra.

Báo cáo tổng hợp cho biết, toàn tỉnh có 4.810 hộ gia đình cần hỗ trợ xây dựng nhà ở bao gồm 241 hộ gia đình chính sách người có công, 548 hộ cựu chiến binh nghèo, 1.790 hộ nghèo xã biên giới và 2.231 hộ nghèo xã nội địa.

Trong giai đoạn 1, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ 3.336 hộ và số hộ cần được hỗ trợ trong giai đoạn 2 là 1.474 hộ. Tính đến ngày 22/7/2021, toàn tỉnh đã có 4.704 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở, riêng giai đoạn 2 có 1.368 hộ.

Ảnh minh họa

Các đơn vị, cá nhân hỗ trợ tổng kinh phí 295.337 triệu đồng. Tuy nhiên, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở tại tỉnh Hà Giang còn có một số tồn tại, hạn chế như nhiều hộ không đủ tiền vốn để làm nhà dù nằm trong nhóm đối tượng được hỗ trợ, một số hộ còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính quyền địa phương…

Để chương trình đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, xác định đúng đối tượng và thứ tự ưu tiên; tập trung hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn, yếu thế; tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng bền chắc và an toàn lao động trong quá trình thi công.

Phó Chủ tịch Hoàng Gia Long mong muốn cả hệ thống chính trị sẽ cùng vào cuộc và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, phấn đấu hoàn thành ít nhất 5.000 ngôi nhà trước lễ tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang dự kiến diễn ra vào tháng 10/2021.

Thủy Quỳnh