Bất động sản

Hà Nội công khai thủ tục giảm tiền thuê nhà đất cho các tổ chức bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ tư, 23/9/2020 | 10:20 GMT+7
Sau Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết đã công khai thủ tục giảm tiền thuê đất để các đối tượng liên quan thực hiện thuận lợi, dễ dàng

Theo Quyết định, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất thực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo đó, người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bằng hai phương thức: điện tử hoặc phương thức khác. Thời hạn nộp hồ sơ cho cơ quan thuế hoặc Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quyđịnh của pháp luật kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020. Đối tượng nộp hồ sơ từ ngày 01/01/2021 trở về sau kông được gảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này.

Hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng của Covid-19 là 31/12/2020.

Nhiều nhất là 20 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất. Cục thuế thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, quy định trên áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Để tránh trục lợi chính sách, Cục thuế thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện thanh, kiểm tra. Nếu phát hiện việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất sẽ yêu cầu hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền đã được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Những trường hợp đã nộp tiền thuê đất của năm 2020, cơ quan có thẩm quyền xác định giảm tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau.

Thu Uyên