Bất động sản

Hà Nội triển khai giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ năm, 17/9/2020 | 15:45 GMT+7
Ngày 16/9/2020, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 4512/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

UBND TP giao Cục thuế TP chủ trì triển khai: tuyên truyền, phổ biến quy định của Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp trên địa bàn TP theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm.

Quyết định được phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông của TP

Đồng thời, hướng dẫn người thuê đất xác định số tiền thuê đất được giảm và thực hiện thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất; giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất bảo đảm đúng thời gian quy định và yêu cầu cải cách hành chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, tuyệt đối không để phát sinh việc lợi dụng, trục lợi chính sách. Cung cấp thông tin về danh sách được giảm tiền thuê theo từng quận, huyện và thị xã đến UBND các quận, huyện, thị xã để phối hợp trong công tác quản lý, rà soát đối tượng sau khi giảm tiền thuê đất nhằm bảo đảm việc thực hiện giảm tiền thuê đất đúng đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục thuế TP Hà Nội để thông tin, tuyên truyền các nội dung của Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg trên những phương tiện thông tin truyền thông của TP.

UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu tiền thuê đất và thực hiện giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, thẩm quyền. Trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương và chuyên ngành, nếu phát hiện việc người thuê đất đã được giảm tiền thuê đất nhưng vi phạm, không bảo đảm quy định về đối tượng được giảm tiền thuê đất thì kịp thời cung cấp thông tin về cơ quan thuế để xem xét, xử lý theo quy định.

Hạ Quyên