Nông nghiệp sạch

Hà Nội công nhận thêm 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao

Thứ ba, 5/3/2024 | 09:48 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1147/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt 4 sao năm 2023.

Quyết định nêu, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2023 với 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao của 32 chủ thể. Kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày ký ban hành quyết định. Các sản phẩm đạt 4 sao OCOP năm 2023 được khen thưởng theo quy định hiện hành.

Trong số các huyện có sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đợt này, 3 huyện: Thanh Trì, Chương Mỹ và Phú Xuyên có nhiều sản phẩm OCOP đạt 4 sao nhất, mỗi địa phương có 12 sản phẩm được chứng nhận.

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội

Theo quyết định, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố có trách nhiệm tổ chức công bố, trao giấy chứng nhận và chi giải thưởng cho các sản phẩm OCOP đạt 4 sao được UBND thành phố phân hạng năm 2023; đồng thời, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm được chứng nhận theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thành phố có liên quan, định kỳ tổ chức kiểm tra các sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp theo quy định; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định của Chương trình OCOP và các quy định khác theo quy định của pháp luật và thành phố.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao UBND các quận, huyện phối hợp với các Sở, ngành thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ chủ thể trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, tổ chức kiểm tra các sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp theo quy định; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định của Chương trình OCOP và các quy định khác theo quy định của pháp luật và thành phố.

Đối với các chủ thể có sản phẩm OCOP được phân hạng 4 sao, UBND thành phố yêu cầu có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm bảo đảm chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP; duy trì và nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng hạng sao hàng năm.

Khả Như