Trong nước

Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Thứ năm, 3/6/2021 | 14:24 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố năm 2021.

Kế hoạch nêu rõ, thành phố sẽ tiếp tục phát triển hạ tầng công nghệ và dịch vụ thanh toán điện tử. Cụ thể, hoàn thiện hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc chia sẻ, cung ứng các sản phẩm thanh toán số; tăng cường tích hợp, kết nối hạ tầng, ứng dụng của ngành ngân hàng với các sở, ngành, lĩnh vực khác của thành phố để mở rộng hệ sinh thái số trong lĩnh vực thanh toán.

Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối, sản phẩm, dịch vụ tài chính do các tổ chức được cấp phép cung ứng để nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng của những người chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính. Tăng cường đổi mới sáng tạo trong thiết kế và phân phối sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo hướng đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng, giảm chi phí, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của mọi người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, dân cư nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người có thu nhập thấp, người yếu thế.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thanh toán điện tử các dịch vụ hành chính công, tăng cường phối hợp, mở rộng kết nối giữa các sở ngành, lĩnh vực với hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực công, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục, thanh toán qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của thành phố Hà Nội, ứng dụng thanh toán điện tử phục vụ cho việc thanh toán dịch vụ công trực tuyến.

Phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đa năng, đa dụng cho phép thực hiện các giao dịch thu, nộp thuế, thu phí cầu đường, thu phí và lệ phí lĩnh vực đăng ký kinh doanh, nhận tiền bảo hiểm xã hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán. Mở rộng mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, các điểm thu nộp thuế của cơ quan thuế, hải quan, chi trả an sinh xã hội... để phục vụ thanh toán phí dịch vụ công, thu ngân sách qua ngân hàng.

Thanh toán không dùng tiền mặt qua quét mã QR code trên điện thoại di động

Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán, chuyển tiền hiện đại, dễ sử dụng tạo thuận lợi cho khách hàng đặc biệt trong thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn định kỳ (tiền điện, tiền nước, học phí, cước viễn thông...), viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội và phù hợp với điều kiện ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mở rộng và phát triển việc kết nối liên thông giữa các ngân hàng với các đơn vị cung ứng dịch vụ như điện, nước, trường học, bệnh viện, bảo hiểm... để thực hiện việc xử lý và đối chiếu thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và quản lý các khoản thu, chi với khách hàng được nhanh chóng, chính xác.

Đẩy mạnh trao đổi thông tin dữ liệu, kết nối giữa Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội với hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử.

Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Tiếp tục mở rộng triển khai trả lương, thu nhập qua tài khoản đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo UBND thành phố, Kế hoạch được triển khai nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, đổi mới, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, mở rộng hệ sinh thái số để phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Giám sát các hệ thống thanh toán đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật; tăng cường an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh toán đảm bảo đồng bộ, đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ và sự phát triển các mô hình, dịch vụ thanh toán mới.

Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình miễn giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố; góp phần xây dựng chính quyền điện tử, tạo cơ sở cho việc áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 4; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn…

Mỹ Dung