Bất động sản

Hà Nội duyệt giá đất khu công viên công nghệ thông tin hơn 1.045 tỷ đồng

Thứ bảy, 30/10/2021 | 12:21 GMT+7
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội” tại phường Phúc Đồng và phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội (đợt 2) do Công ty CP Him Lam làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, giá đất làm căn cứ tính tiền thuê hơn 79.000 m2 đất trả tiền thuê đất một lần của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội” là 13,227 triệu đồng/m2; tương ứng với tiền thuê đất trả tiền một lần là hơn 1.045 tỷ đồng.

Giá đất cụ thể nêu trên được xác định trên cơ sở thông số quy hoạch xây dựng tại quyết định 3505 ngày 6/8/2012 của UBND TP Hà Nội; công văn cam kết số liệu diện tích số 07 và số 241 năm 2020 của nhà đầu tư.

Hà Nội duyệt giá đất khu công viên công nghệ thông tin hơn 1.045 tỷ đồng

Cũng tại quyết định này, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có trách nhiệm rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung của dự án (nếu có), báo cáo UBND TP phê duyệt trong các trường hợp cụ thể.

Thứ nhất, trường hợp cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn về khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất vốn đầu tư và khoản chi phí kiểm định chất lượng, chứng nhận phù hợp chất lượng công trình, quan trắc lún nghiêng, đánh giá tác động môi trường...

Thứ hai, là trường hợp các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xác định lại nghĩa vụ tài chính hoặc chủ đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quyết định giao đất, thay đổi chỉ tiêu số liệu diện tích, công năng sử dụng... của công trình xây dựng.

Cục thuế Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư nộp nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

UBND TP cũng yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với Sở TN&MT, Cục thuế Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất; thực hiện khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) theo quy định và theo cam kết của công ty.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với Sở TN&MT để xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) nộp ngân sách nhà nước theo quy định khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quyết định giao đất, thay đổi chỉ tiêu số liệu diện tích, công năng sử dụng... của công trình xây dựng.

Khánh Nam