Bất động sản

Hà Nội triển khai giảm 30% tiền thuê đất với người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thứ sáu, 29/10/2021 | 16:04 GMT+7
Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể, lưu ý tới các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế những nội dung cơ bản nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bợi dịch COVID-19.

Cụ thể văn bản nêu rõ, đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (gọi tắt là người thuê đất). Quy định áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp. Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm.

Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân cần nhanh chóng xác định mình có thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ để có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi cơ quan thuế.

Hà Nội triển khai giảm 30% tiền thuê đất với người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg quy định, hồ sơ giảm tiền thuê đất bao gồm: giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất; bản sao quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 25/9/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 1/1/2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất.

Đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất.

Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất nhưng sau đó cơ quan quản lý Nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm về quản lý thuế.

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp sau. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, đối với các đối tượng đủ điều kiện theo quy định được hưởng chính sách hỗ trợ cần chủ động hoàn thiện hồ sơ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền theo thời hạn quy định, tránh trường hợp gửi sau ngày 31/12/2021 sẽ không được hưởng chính sách của Nhà nước.

"Việc Nhà nước ban hành chính sách giảm tiền thuê đất cũng như các chính sách miễn, giảm, gia hạn các loại thuế, phí, lệ phí trong thời gian qua được đánh giá là các giải pháp tài khóa thiết thực, hiệu quả, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì tăng trưởng của năm 2021. Qua đó, tạo niềm tin vào môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp trong nước cũng như thu hút đầu tư nước ngoài, tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm cho người lao động", đại diện Cục Thuế thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Cục Thuế thành phố Hà Nội  tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn và diễn biến của dịch bệnh COVID-19, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế để kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thu Uyên