Hệ thống điện đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong những tháng cuối năm 2023

Thứ ba, 8/8/2023 | 15:23 GMT+7
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong các tháng còn lại của năm 2023, hệ thống điện hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Bộ Công Thương vừa có Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 7 năm 2023. Trong đó, cho biết: theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổng sản lượng điện sản xuất của hệ thống điện quốc gia đến hết tháng 7 năm 2023 ước đạt 161,8 tỷ kWh, tăng 2,69% so với năm 2022 (thấp hơn 862 triệu kWh so với kế hoạch năm 2023).

Bộ Công Thương đang chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khẩn trương để đảm bảo cung cấp điện trong những năm tới

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã quyết liệt chỉ đạo các Tập đoàn (Điện lực Việt Nam, Dầu khí quốc gia Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) nhằm đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là triển khai các giải pháp nhằm ứng phó với diễn biến phụ tải tăng trưởng cao trong thời gian cao điểm nắng nóng vừa qua. Trong các tháng còn lại của năm 2023, hệ thống điện hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện trong những năm tới, Bộ Công Thương đang chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khẩn trương để đảm bảo cân đối cung cầu quốc gia, trong đó có việc gấp rút triển khai, hoàn thiện xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và cơ chế cho điện mặt trời mái nhà theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế mua bán điện, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đình Tú