Văn hóa, du lịch

Hỗ trợ bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống của dân tộc S'tiêng

Thứ ba, 17/3/2020 | 15:38 GMT+7
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản gửi Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước về việc thực hiện hỗ trợ bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống, đặc biệt là lễ cưới của dân tộc S'tiêng (huyện Lộc Ninh, Bình Phước).

Theo văn bản số 781/BVHTTDL-VHDT, Bộ VHTTDL đề nghị, quá trình tổ chức phục dựng lễ cưới của dân tộc S'tiêng phải đảm bảo diễn ra một cách tự nhiên, phản ánh sinh hoạt văn hóa cộng đồng, do đồng bào sinh sống tại ấp 8B (xã Lộc Hòa) chủ động tham gia và thụ hưởng những giá trị văn hóa do lễ hội mang lại. Đặc biệt, cần chú ý phát huy vai trò của già làng, những người có uy tín, các nghệ nhân dân gian tham gia vào hoạt động của lễ cưới tại gia đình Ông Điểu Blía, kể cả trong phần lễ cũng như trong phần hội, tránh khiên cưỡng, áp đặt. Không mang nặng yếu tố thương mại hoặc lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác trong đời sống xã hội, gây phản cảm và xa lạ với đồng bào dân tộc S'tiêng. 

Một phần trong lễ cưới truyền thống của dân tộc S'tiêng

Được biết, lễ cưới truyền thống của dân tộc S'tiêng có ý nghĩa quan trọng với dân tộc S'tiêng (lễ cưới và lễ đạp tro). Lễ cưới phản ánh văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư, thể hiện văn hóa ứng xử cộng đồng, là dịp để cộng đồng, gia đình thắt chặt mối quan hệ họ hàng, láng giềng. Bên cạnh đó, lễ cưới cũng là dịp để người dân bảo tồn, trình diễn một số loại hình nghệ thuật truyền thống như hát đối đáp và trình diễn cồng chiêng.

Mặt khác, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, tăng cường đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở của đồng bào dân tộc S'tiêng nói riêng, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước tham mưu UBND tỉnh cần có kế hoạch cụ thể trong triển khai các hoạt động.
 

Khả Di