Môi trường (old)

Hỗ trợ những ý tưởng của thanh niên, trẻ em về biến đổi khí hậu

Thứ năm, 22/2/2018 | 14:25 GMT+7
Mạng lưới Thế Hệ Xanh vừa khởi động Quỹ sáng kiến bảo vệ môi trường nhằm hỗ trợ những ý tưởng, dự án của thanh niên và trẻ em Việt Nam về biến đổi khí hậu.

Quỹ sẽ tài trợ 10 triệu đồng/ dự án. Những sáng kiến đột phá, mang lại thay đổi rõ rệt cho môi trường và cộng đồng, Quỹ có thể nâng mức tài trợ lên đến 50 triệu đồng/ dự án.

Quỹ ra đời với mục đích thúc đẩy và hỗ trợ nhiều hơn nữa những ý tưởng, dự án của thanh niên và trẻ em Việt Nam về biến đổi khí hậu nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, các dự án sử dụng hình thức truyền thông sáng tạo cho trẻ em và cộng đồng về BĐKH như photovoice, làm phim có sự tham gia, vẽ kể chuyện, tranh biện… Hay các dự án về năng lượng, nông nghiệp thông minh, ví dụ: cải tiến bếp năng lượng,  ủ rơm tạo phân sinh học, nước sạch …

Quỹ khuyến khích các bạn quan tâm gửi sớm các đề xuất để quỹ xét duyệt và hỗ trợ tài chính. Thời gian mở quỹ từ nay đến hết ngày 30/06/2018

Quỹ Sáng kiến bảo vệ môi trường dành cho trẻ em và Thanh niên trên toàn quốc với sáng kiến góp phần Giảm nhẹ, Thích ứng với biến đổi khí hậu. Quỹ ưu tiên cho các đề xuất liên quan đến sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công nghệ; sáng kiến làm chủ bởi trẻ em (hoặc) cá nhân/nhóm khuyết tật (hoặc) làm với người khuyết tật; sáng kiến thực hiện tại địa bàn điều kiện khó khăn, dễ tổn thương trước các tác động của BĐKH.

Huyền Châu