Hoàn thành nâng công suất TBA 220 kV Dung Quất lên 500 MVA

Thứ hai, 25/11/2019 | 09:50 GMT+7
Mới đây, tại Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện, đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT2 (220/110/22 kV - 250 MVA) và các thiết bị liên quan - hoàn thành giai đoạn 2 dự án nâng công suất TBA 220 kV Dung Quất.

Dự án nâng công suất TBA 220 kV Dung Quất do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành. Công trình được xây dựng trong khuôn viên TBA 220 kV Dung Quất thuộc địa phận xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Máy biến áp AT2 (220/110/22 kV - 250 MVA) tại TBA 220 kV Dung Quất

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 (220/110/22kV - 250 MVA) tại TBA 220 kV Dung Quất sẽ đảm bảo an toàn, tin cậy cung cấp điện cho Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất và các phụ tải khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi; nâng cao khả năng cung cấp điện theo tiêu chí N-1, nâng cao chất lượng điện năng, độ ổn định, tin cậy cung cấp điện; giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong lưới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN/EVNNPT, tăng cường ổn định hệ thống điện.

Công trình có quy mô: thay MBA AT1 (220/110/22 kV - 125 MVA) hiện hữu bằng MBA 220/110/22 kV - 250 MVA (GĐ1); lắp mới MBA AT2 (220/110/22 kV - 250 MVA) tại vị trí dự phòng hiện có; hoàn thiện sơ đồ phía 220 kV; lắp đặt bổ sung 01 ngăn lộ tổng 110 kV MBA và 02 ngăn đường dây 110 kV đi Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (GĐ2); hoàn thiện sơ đồ hình H phía 110 kV từ sơ đồ cầu trong (2 máy cắt) tại TBA 110kV Dung Quất (GĐ3).

CPMB đang tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 3 của dự án với hạng mục “hoàn thiện sơ đồ hình H phía 110 kV từ sơ đồ cầu trong (2 máy cắt) tại TBA 110 kV Dung Quất” và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2019. Trước đó, CPMB hoàn thành đóng điện giai đoạn 1 của dự án vào ngày 27/12/2018.

Tiến Đạt