Hợp tác bảo vệ các loài nguy cấp tại Việt Nam

Thứ tư, 28/12/2022 | 16:19 GMT+7
Ngày 28/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, công tác bảo tồn đa dạng sinh học là nhiệm vụ của toàn xã hội vì bảo vệ đa dạng sinh học chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi chúng ta. Vì vậy, sự tham gia của mỗi thành phần trong xã hội đều là một phần của giải pháp giúp Việt Nam hướng đến tương lai phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng, để thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên một cách hiệu quả, Việt Nam cần một chiến lược tiếp cận toàn diện để kết nối với các bên thông qua việc hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động cụ thể như: xây dựng chính sách, pháp luật; tăng cường năng lực, truyền thông nâng cao nhận thức; xây dựng các chương trình phối hợp lâu dài. Từ đó huy động nguồn lực tổng hợp và tạo ra được tác động cộng hưởng cho việc thực hiện các mục tiêu chung về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá, dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo tồn các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam” là một sáng kiến thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên. Dự án nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa đa dạng sinh học toàn cầu nhờ việc giảm các mối đe dọa từ khai thác, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp thông qua cơ chế hợp tác đa bên, tập trung vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật và tăng cường mối quan hệ đối tác, đẩy mạnh truyền thông.

Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam”

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, chủ nhiệm dự án của Ngân hàng Thế giới đánh giá cao các kết quả đạt được của dự án, đồng thời cho biết phía ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành khác để thúc đẩy mạnh mẽ công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài, đặc biệt là các loài động vật hoang dã quý hiếm và bảo vệ sinh cảnh sống của những loài này.

Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất, trong giai đoạn 2023 – 2030, để nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn loài nguy cấp, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật nhằm đảm bảo cách tiếp cận hệ thống trong bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, đặc biệt lồng ghép trong quản lý các ngành, lĩnh vực kinh tế liên quan nhằm giảm tác động đến đa dạng sinh học và thực hiện phát triển bền vững. Huy động nguồn lực triển khai Chương trình Bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, cần tăng cường hiệu quả bảo tồn tại chỗ và tăng cường hệ thống cơ sở bảo tồn chuyển chỗ; thực hiện các chương trình nhân nuôi bảo tồn và phục hồi các quần thể loài hoang dã; tăng cường thực thi pháp luật kiểm soát săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã; thể chế hóa Diễn đàn đối tác về đa dạng sinh học tạo nền tảng chia sẻ, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm nguồn lực cho bảo tồn loài…

Phương An