Thông qua Khung đa dạng sinh học toàn cầu Kunming – Montreal

Thứ tư, 21/12/2022 | 17:51 GMT+7
Mới đây, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học (COP15), các quốc gia, tổ chức thành viên đã thông qua Khung đa dạng sinh học toàn cầu Kunming – Montreal.

Khung đa dạng sinh học toàn cầu Kunming – Montreal nhằm định hướng công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên toàn cầu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó nhấn mạnh, đến 2050, đa dạng sinh học được thừa nhận, bảo tồn, phục hồi và sử dụng khôn khéo, thúc đẩy các dịch vụ hệ sinh thái, duy trì một hành tinh khỏe mạnh và mang lại lợi ích thiết yếu cho tất cả mọi người.

Văn bản gồm 4 mục tiêu tổng quát và 23 mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là tập trung vào việc giảm thiểu các mối đe dọa đến đa dạng sinh học ở cả 3 cấp độ hệ sinh thái, loài, nguồn gene; đáp ứng nhu cầu của con người thông qua sử dụng bền vững và chia sẻ lợi ích liên quan đến việc sử dụng các giá trị của đa dạng sinh học; đảm bảo các công cụ và giải pháp cho việc thực hiện và lồng ghép Khung đa dạng sinh học toàn cầu.

Định hướng công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên toàn cầu

Xoay quanh tầm nhìn đến 2050, các mục tiêu tổng quát của Khung đa dạng sinh học toàn cầu hướng đến sự toàn vẹn, kết nối và phục hồi của các hệ sinh thái, dừng lại sự tuyệt chủng gây ra bởi con người đến các loài nguy cấp, duy trì sự đa dạng của các nguồn gene. Bên cạnh đó, đa dạng sinh học phải được sử dụng, quản lý và đảm bảo đóng góp của thiên nhiên cho con người không chỉ hiện tại mà trong cả tương lai. Khung đa dạng sinh học toàn cầu cũng hướng đến các cơ chế tài chính, tăng cường năng lực thực thi, hợp tác khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.

Một trong những điểm mới tham vọng của Khung đa dạng sinh học toàn cầu là mục tiêu bảo tồn "30x30". Cụ thể, Khung kêu gọi 30% diện tích đất và biển của trái đất được bảo tồn thông qua việc thành lập các khu bảo tồn và các biện pháp bảo tồn khác ngoài khu bảo tồn. Đồng thời, đặt mục tiêu phục hồi hiệu quả ít nhất 30% diện tích các hệ sinh thái bị suy thoái.

Ngoài ra, về các tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học, Khung đa dạng sinh học toàn cầu cũng nhắm tới loại bỏ 500 tỷ USD mỗi năm liên quan đến các hoạt động này, đồng thời tăng cường các biện pháp khuyến khích tích cực cho việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; giảm một nửa lượng chất thải thực phẩm toàn cầu và giảm đáng kể việc tiêu thụ quá mức và tạo ra chất thải đồng thời giảm một nửa lượng chất dinh dưỡng dư thừa và rủi ro tổng thể do thuốc trừ sâu và hóa chất độc hại cao gây ra.

Khung đa dạng sinh học toàn cầu Kuming – Montreal được thông qua đã góp phần đảo ngược quá trình mất đa dạng sinh học đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu. Theo đó, các quốc gia cần gấp rút triển khai các nội dung của Khung đa dạng sinh học toàn cầu phù hợp với bối cảnh của quốc gia mình để nhanh chóng đạt được các mục tiêu nêu trên và hướng đến bảo vệ hành tinh chung của nhân loại.

Huyền Dung