Năng lượng tái tạo

Kiểm toán đánh giá hiệu quả chính sách ưu đãi với năng lượng tái tạo

Thứ sáu, 29/4/2022 | 16:34 GMT+7
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến các dự án năng lượng tái tạo để làm việc với Kiểm toán Nhà nước.

Theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương phối hợp cung cấp thông tin về danh mục các dự án năng lượng tái tạo từ năm 2015 đến tháng 3/2021 gồm điện gió, điện mặt trời, điện rác, điện sinh khối, thủy điện vừa và nhỏ.

Trước đó, ngày 8/3, Kiểm toán Nhà nước có văn bản số 297/QĐ-KTNN ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề đánh giá hiệu quả của chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo trong lĩnh vực: ưu đãi về thuế, đất đai, bảo vệ môi trường theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với chuyên đề kiểm toán này, Kiểm toán Nhà nước đặt mục tiêu đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuế, đất đai và bảo vệ môi trường trong thực hiện dự án năng lượng tái tạo; việc đồng bộ ban hành các chính sách ưu đãi trong phát triển năng lượng tái tạo; cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn, các dự án điện gió tại Việt Nam. Đánh giá việc chấp hành pháp luật về chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuế, đất đai, bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là đánh giá công tác miễn, giảm thuế; ưu đãi các khoản thu về đất đai; thực hiện chính sách môi trường; việc cấp đất sử dụng cho các dự án năng lượng tái tạo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Kiểm toán đánh giá hiệu quả chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo

Kiểm toán Nhà nước cũng đánh giá hiệu quả cơ chế khuyến khích phát triển các dự án năng lượng tái tạo; khung pháp lý hiện hành, lộ trình ban hành các chính sách phát triển có kịp thời, phù hợp với Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo. Đánh giá việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án phát triển năng lượng tái tạo tại các địa phương. Việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo ảnh hưởng, tác động như thế nào đến môi trường, có tạo ra nguồn năng lượng sạch, hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch.

Qua đó nhằm cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Quốc hội, HĐND các tỉnh (thành phố) và thông qua kiểm toán chỉ ra các sai phạm để kiến nghị với các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý về quy hoạch, ưu đãi đầu tư, chấp hành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và biện pháp khắc phục những tồn tại; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến cấp phép, quản lý nhà nước đối với dự án sử dụng năng lượng tái tạo.

Đức Dũng