Năng lượng tái tạo

Trình Quốc hội 4 chuyên đề giám sát, trong đó có năng lượng tái tạo

Thứ ba, 19/4/2022 | 15:53 GMT+7
Trong các chuyên đề sẽ được trình để Quốc hội chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2023 có chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Ngày 19/4, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên thảo luận.

Thực hiện quy định của pháp luật, trên cơ sở đề xuất của 69/77 cơ quan, ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 gửi xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. (Ảnh: quochoi.vn)

Trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Theo đó, năm 2023, Quốc hội giám sát 2 chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề, được lựa chọn trong số 5 chuyên đề như sau: 

Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; 

Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030); 

Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo; 

Chuyên đề 5: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2020.

Thảo luận tại phiên họp, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, báo cáo về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trên cơ sở tổng hợp đề xuất của 69/77 cơ quan, ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế. Đồng thời, các ý kiến cũng tán thành cao với 5 chuyên đề giám sát do Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất.

Thông qua việc biểu quyết lựa chọn chuyên đề, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lựa chọn 4 chuyên đề giám sát bao gồm: chuyên đề 1, 2, 3, 4 trình kỳ họp thứ 3 để Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao (2 chuyên đề còn lại giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội).

PV