Năng lượng mặt trời

Kiểm tra môi trường khu vực dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

Thứ năm, 7/11/2019 | 09:01 GMT+7
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) vừa phối hợp với Công ty CP khoa học công nghệ phân tích môi trường Biển Đức tiến hành đo kiểm môi trường khu vực dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi.

Đây là một hoạt động nhằm thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo nội dung thỏa thuận tín dụng ĐHĐ đã ký kết với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi.

Theo nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được ADB thông qua, Công ty ĐHĐ cần thực hiện đánh giá hàng quý về đa dạng sinh học tại hồ Đa Mi khi nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành. Trong đó, nội dung đánh giá chất lượng nước mặt theo các chỉ tiêu hóa lý và đánh giá tác động của dự án đến hệ thủy sinh tại vị trí lắp đặt các mảng pin mặt trời cần được thực hiện trong quý IV/2019.

Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

Theo yêu cầu của ADB, Công ty ĐHĐ phối hợp với Công ty CP khoa học công nghệ phân tích môi trường Biển Đức thực hiện đánh giá chất lượng nước mặt, lấy mẫu phân tích phiêu sinh vật tại các tầng nước với độ sâu 10m, 20m và 30m tại 04 vị trí khác nhau trong khu vực thi công dự án. Kết quả giám sát môi trường quý IV sẽ được Công ty ĐHĐ báo cáo đến ADB và các cơ quan liên quan để phối hợp theo dõi.

Công ty cổ phần khoa học công nghệ phân tích môi trường Biển Đức là thành viên thuộc League Group - hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực môi trường, đào tạo và tư vấn đánh giá tư vấn công nhận phòng thí nghiệm tại Việt Nam.

Nhã Quyên