Năng lượng gió

Kon Tum tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực điện gió

Thứ sáu, 2/7/2021 | 10:19 GMT+7
UBND tỉnh Kon Tum mới đây đã có công văn số 2131/UBND-HTKT gửi các Sở: Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong lĩnh vực điện gió.

Ảnh minh họa

Theo đó, triển khai thực hiện công văn số 3324/BCT-ĐL ngày 9/6/2021 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong lĩnh vực điện gió, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum có ý kiến như sau: giao Sở Công Thương chủ trì, phối họp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh (bao gồm các giai đoạn như quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư, nghiệm thu và đưa vào vận hành), đảm bảo các chủ đầu tư thực hiện phát triển điện gió theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Được biết, năm 2020, 17 cụm dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai nghiên cứu, đề xuất đầu tư từ nguồn kinh phí của các doanh nghiệp với tổng công suất khoảng 2.000MW. 

Tùng Lâm