Ký kết triển khai giải pháp xanh, hướng đến phát triển bền vững

Thứ tư, 24/2/2021 | 14:49 GMT+7
Ngày 23/2, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh (CITENCO) và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong đảm bảo và nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường đô thị, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất phối hợp để triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường đô thị, an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; triển khai đầu tư các dự án xử lý, tái sinh, tái chế chất thải nhằm tận dụng tối đa giá trị nguồn tài nguyên từ chất thải, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững.

Đại diện CITENCO và HFIC ký kết Biên bản ghi nhớ

Trong đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện một số dự án như: đầu tư hạ tầng trang thiết bị, vật tư và thi công xây lắp kết cấu hạ tầng thuộc dự án xây dựng bãi chôn lấp số 3 tại khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp - Củ Chi; thúc đẩy và đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt phát điện công suất 1.000 tấn/ngày, tại bãi chôn lấp số 3 thuộc khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp - Củ Chi; triển khai thực hiện đầu tư phương tiện và thiết bị phục vụ hoạt động thu gom, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; đầu tư dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn…

Tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên HFIC chia sẻ, xây dựng kinh tế tuần hoàn được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, việc đầu tư, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp thuộc lĩnh vực môi trường, đảm bảo và nâng cao chất lượng môi trường để hướng đến xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cũng là cách thể hiện sự đồng hành, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thành phố, đồng thời hưởng ứng theo đúng chủ trương Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Trên tinh thần đó, ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc CITENCO hy vọng, việc ký kết hợp tác sẽ phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh giữa các bên, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường đô thị, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Gia Linh