Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030

Thứ hai, 1/2/2021 | 16:24 GMT+7
Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 736/VPCP-NN ngày 29/1/2021 về việc dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, Việt Nam đã ký và phê duyệt Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH). Để triển khai thực hiện Thỏa thuận này, Việt Nam cập nhật và gửi nội dung đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam tới Ban thư ký Công ước khung Liên Hợp Quốc về BĐKH.

Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nặng nề tại Việt Nam

Ngày 20/7/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH (NAP) giai đoạn 2021 - 2030 tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg. NDC cập nhật của Việt Nam thể hiện các cam kết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH của quốc gia ở cấp chiến lược. Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH đề ra các nhiệm vụ chiến lược thích ứng với BĐKH thực hiện những cam kết đóng góp được nêu trong NDC cả về trung hạn và dài hạn.

Kế hoạch hành động sẽ tập trung triển khai thực hiện các hành động thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cụ thể, ưu tiên và cấp thiết ở ngắn hạn nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn đã được xác định trong NDC và NAP. Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030 cũng là định hướng cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương tiếp tục xây dựng và triển khai các hành động thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính…

Tại công văn số 736/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tiếp thu ý kiến của các cơ quan nêu trên, nghiên cứu việc lồng ghép, bổ sung các nội dung cần thiết trong dự thảo vào Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành kèm theo Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; xác định nguồn lực phù hợp để đảm bảo tính khả thi của chính sách và bảo đảm không trùng lặp với các chương trình, kế hoạch hành động đang được thực hiện.

Về việc chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên và ý kiến của các cơ quan liên quan để thực hiện cụ thể.

Thanh Bảo