Trong nước

Lần đầu tiên có hướng dẫn phát hành trái phiếu xanh

Thứ ba, 13/4/2021 | 15:40 GMT+7
Ủy ban Chứng khoán nhà nước mới đây đã có hướng dẫn phát hành hành trái phiếu xanh.

Trái phiếu xã hội hay trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là những khái niệm tương đối mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, trên thế giới, đây lại đang được coi là phương tiện hữu hiệu để có thể huy động vốn từ khu vực tư nhân cho các dự án có lợi ích về môi trường và xã hội. 

Ngày 12/4, lần đầu tiên Ủy ban Chứng khoán nhà nước có hướng dẫn phát hành loại trái phiếu này. Tương tự như các trái phiếu thông thường, doanh nghiệp cần tuân theo các chuẩn mực và quy trình phát hành. Điểm khác biệt lớn nhất là số tiền huy động được từ trái phiếu phải dùng một tỷ lệ nhất định để dành phục vụ cho các dự án đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế, khí hậu và xã hội bền vững.

Trái phiếu xanh được coi là phương tiện hữu hiệu để có thể huy động vốn từ khu vực tư nhân cho các dự án có lợi ích về môi trường và xã hội

Theo chuyên gia, trái phiếu xanh liên quan đến lĩnh vực đầu tư sạch bao gồm: môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp… Mảng đầu tư này sẽ trực tiếp tác động đến mảng năng lượng sạch cũng là lĩnh vực Việt Nam đang đẩy mạnh.

Theo một báo cáo mới đây của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), giá trị phát hành trái phiếu xanh năm 2019 ở các thị trường đang phát triển đạt ngưỡng 52 tỷ Đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với năm trước. Trái phiếu xanh đang ngày càng thu hút các nhà đầu tư, tổ chức, quỹ hưu trí và công ty quản lý tài sản bởi đây là những nhà đầu tư có danh mục lớn, có mục tiêu liên quan đến phát triển bền vững. Họ đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư xanh và carbon thấp từ các thị trường đang phát triển.

Tiến Đạt