Lạng Sơn ban hành kế hoạch quản lý chất thải nhựa

Thứ sáu, 22/10/2021 | 22:46 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về tăng cường quản lý chất thải nhựa trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2026.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg. Cũng như tăng cường năng lực quản lý chất thải nhựa, thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải nhựa nói riêng, đặc biệt thay đổi để hướng đến sử dụng túi nilon dễ phân hủy, thân thiện với môi trường, kết hợp với phân loại và xử lý chất thải nhựa tại nguồn để tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2026, tỉnh sẽ triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, các giải pháp về quản lý chất thải nhựa. Như: hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý, hương ước, quy ước nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý chất thải nhựa và bảo vệ môi trường; quy định quản lý dịch vụ giao hàng đồ ăn nhanh theo hướng giảm thiểu sử dụng bao bì bằng chất liệu nhựa; thúc đẩy sử dụng vỏ hộp, bao bì bằng chất liệu tái sử dụng, thân thiện với môi trường.

Hạn chế đầu tư xây mới cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy phục vụ cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi nilon khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện ích; yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích niêm yết công khai giá bán túi nilon dễ phân hủy sinh học thân thiện với môi trường cho khách hàng; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung.

Lạng Sơn phấn đấu hạn chế và tiến tới không sử dụng túi nilon khó phân hủy

Bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của địa phương hỗ trợ cho việc thu gom, xử lý chất thải nhựa; xây dựng và triển khai các mô hình tốt về quản lý chất thải từ việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy cho phù hợp với đặc thù của địa phương; rà soát, thống kê, công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, túi nilon dễ phân hủy sinh học và các sản phẩm thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xúc tiến, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án đầu tư cơ sở tái chế chất thải, tái chế chất thải nhựa theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch không sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn quản lý; chỉ đạo tổ chức thu gom, xử lý chất thải nhựa trôi nổi tại các sông, suối, ao, hồ trên địa bàn. Thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải nhựa và các dự án sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Chủ động tìm kiếm, huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa tại nguồn phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa phương. Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhựa cũng như các tổ chức, cá nhân sử dụng, thải bỏ chất thải nhựa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chuyển sang sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện môi trường. Có giải pháp khuyến khích người tiêu dùng mang theo túi, bao gói, làn, giỏ... khi đi mua sắm; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong phong trào chống chất thải nhựa hoặc sáng kiến có giá trị về quản lý rác thải nhựa.

Mặt khác, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu các địa phương phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động thu thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; có biện pháp giám sát và xử lý các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích cung cấp miễn phí túi nilon khó phân hủy cho khách hàng trên địa bàn.

Gia Bách