Quy hoạch, xây dựng

Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng Mỏ đến năm 2035

Thứ hai, 15/8/2022 | 16:57 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000.

Theo đó, tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh ký ngày 13/8, phạm vi ranh giới lập quy hoạch tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn bao gồm: phía Bắc giáp xã Thường Cường và xã Sao Mai; phía Nam và Đông Nam giáp xã Quan Sơn và tỉnh Bắc Giang; phía Đông giáp xã Quan Sơn; phía Tây giáp xã Chi Lăng, xã Y Tịnh, xã Hòa Bình.

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000

Mục tiêu của quy hoạch là cụ thể hóa phát triển kinh tế - xã hội của huyện Chi Lăng. Hoàn thành, củng cố vững chắc các tiêu chí đô thị loại V, tạo tiền đề nâng loại đô thị thị trấn Đồng Mỏ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trong tương lai. Đây sẽ là nơi tổ chức không gian đô thị phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay cũng như định hướng phát triển kinh tế trong tương lai. Quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên hợp lý, xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Làm cơ sở xác định các dự án để quản lý, thu hút đầu tư phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương. Rà soát, khớp nối các dự án đầu tư có liên quan, đảm bảo phát triển bền vững.

Quy hoạch cũng làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị; phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an sinh xã hội của quá trình phát triển đô thị; đảm bảo an ninh quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.

Quy mô quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Đồng Mỏ khoảng 3.564ha, trong đó quy mô lập quy hoạch 2.000ha. Quy mô đất không thuận lợi xây dựng (núi đá, đồi cao, phần diện tích này không đo đạc bản đồ địa hình, chỉ khai thác cập nhật bản đồ có sẵn) 1.564ha. Quy mô dân số hiện trạng năm 2021 là 14.657 người. Dự báo quy mô dân số đến năm 2025 là 18.600 người, đến năm 2035 là 30.000 người.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Chi Lăng thực hiện bàn giao hồ sơ quy hoạch, công bố rộng rãi nội dung đồ án quy hoạch theo quy định để nhân dân được biết, giám sát thực hiện. Đồng thời, tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền; lập chương trình, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư hàng năm và dài hạn. Đầu tư xây dựng và cải tạo chỉnh trang đô thị trên cơ sở huy động mọi nguồn vốn đầu tư hợp pháp.

Kim Huyền