Quy hoạch, xây dựng

Xem xét sửa đổi thẩm quyền chỉ định thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Thứ năm, 11/8/2022 | 07:46 GMT+7
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi thẩm quyền chỉ định thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ.

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành liên quan đến việc thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa

Theo công văn số 5053/VPCP-CN ngày 10/8/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022, Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/7/2022, Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 25/7/2022 và Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022 đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật khả thi đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ về thẩm quyền chỉ định thầu của Thủ tướng Chính phủ, nội dung về công bố giá, chỉ số giá vật liệu xây dựng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ khi các Bộ, ngành, địa phương có vướng mắc.

Trước đó, tại văn bản số 4934 ngày 20/7/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế đặc thù chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đọan 2021 - 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo Nghị quyết 43/2022, Quốc hội cho phép Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với một số gói thầu về hạ tầng giao thông và y tế thuộc Chương trình.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (với vai trò là người phê duyệt quyết định đầu tư) là người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Hạ Quyên