Quy hoạch, xây dựng

Quảng Ninh: Thúc đẩy tiến độ phát triển nhà ở xã hội cho công nhân

Thứ năm, 11/8/2022 | 23:08 GMT+7
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Đề án phát triển nhà ở cho công nhân, lao động ngành than, khu công nghiệp; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống tại Quảng Ninh.

Theo Đề án phát triển nhà ở cho công nhân, lao động ngành than, khu công nghiệp; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống tại Quảng Ninh do Sở Xây dựng chủ trì thực hiện, nhu cầu của các nhóm đối tượng này dự báo đến năm 2025 là khoảng 46.000 căn hộ. 

Qua rà soát của Sở Xây dựng, tỉnh Quảng Ninh đã quy hoạch 7 khu nhà ở công nhân ở 7 khu công nghiệp, tổng diện tích khoảng 55ha tại các địa phương Hạ Long, Quảng Yên, Đông Triều, Hải Hà, Móng Cái. Riêng đối với quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng tại Điều 49 Luật Nhà ở, tỉnh đã bố trí 663ha; trong đó có 20 địa điểm quỹ đất 20%, tổng diện tích 35,2ha, có thể kêu gọi đầu tư xây dựng trong năm 2022. 

Tỉnh Quảng Ninh thúc đẩy tiến độ phát triển nhà ở xã hội cho công nhân

Cũng theo đề án, Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2025 đáp ứng khoảng 50% tổng nhu cầu nhà ở xã hội của các đối tượng có thu nhập thấp (công nhân khu công nghiệp, công nhân ngành than). Nhu cầu còn lại sẽ đáp ứng trong giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án và thu hút các nhà đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; điều chỉnh quy hoạch; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội; đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở.

Khối lượng nhà ở được chia thành 3 nhóm chính. Trong đó, nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có kỹ năng tại các khu công nghiệp (42.000 công nhân) là 420 nghìn m2 sàn, tương đương khoảng 10.500 căn hộ. Hiện với các dự án đang triển khai sẽ cung cấp khoảng 335 nghìn m2 sàn.

Nhà ở cho công nhân ngành than có thu nhập trung bình (4.300 người) là 260 nghìn m2 sàn, tương đương với 4.300 căn; đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại giá rẻ như mô hình Làng văn hóa công nhân vùng mỏ để đáp ứng, hoặc giới thiệu để mua nhà ở thương mại trong các dự án nhà ở xã hội (dự kiến quỹ nhà ở thương mại chiếm 20% trong các dự án nhà ở xã hội).

Nhà ở xã hội cho công nhân ngành than thu nhập thấp và các đối tượng xã hội còn lại (9.600 người) là 560 nghìn m2 sàn, tương ứng với 9.600 căn. Trong đó, với các dự án triển khai thì sẽ hoàn thành được 3.400 căn.

Là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa cao, tập trung nhiều dự án đầu tư sản xuất nên nhu cầu về nhà ở của người lao động trên địa bàn Quảng Ninh rất lớn. Nhằm giúp người lao động an cư lạc nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chính sách tập trung xây dựng các thiết chế cho người lao động, đặc biệt là quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở, đồng thời ban hành nhiều nghị quyết, chương trình phát triển nhà ở cho công nhân.

Tuy nhiên, đến nay, việc đáp ứng nhà ở cho công nhân, người lao động vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Đơn cử như ngành than, hiện đang sử dụng số lượng lao động lớn nhất trên địa bàn tỉnh với trên 70.000 người, trong đó vẫn còn 9.000 người chưa có chỗ ở ổn định. Do vậy, đề án cũng nêu trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án và thu hút các nhà đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, lao động ngành than, khu công nghiệp; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống tại Quảng Ninh.

Khánh Nam