Quy hoạch, xây dựng

Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình

Thứ bảy, 18/9/2021 | 10:25 GMT+7
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có Quyết định số 1859/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/5000 đến năm 2035.

Theo quy hoạch, phạm vi ranh giới bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình. Diện tích lập quy hoạch khoảng 1.777 ha (theo địa giới hành chính sau sáp nhập tại Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14). Trong đó, diện tích nằm ngoài địa giới hành chính phần mở rộng theo đồ án quy hoạch thị trấn Lộc Bình cũ (Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 và Quyết định 398/QĐUBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh) mở rộng về 3 xã gồm: Đồng Bục khoảng 31,2 ha, Tú Đoạn: 37,22 ha, Hữu Khánh: 19,93 ha.

Dân số đến năm 2025 khoảng 13.000 - 15.000 người; đến năm 2030 khoảng 20.000 25.000 người.

Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình và vùng phụ cận đến năm 2035 đạt các chỉ tiêu về quy mô diện tích, dân số, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...

Về tính chất, đây sẽ là trung tâm tổng hợp hành chính, chính trị, kinh tế xã hội cấp huyện và định hướng là khu vực nội thị trung tâm thị xã Lộc Bình giai đoạn đến 2035; là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh và cấp vùng về kinh tế, công nghiệp, năng lượng, du lịch và dịch vụ, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Đông - Nam tỉnh Lạng Sơn...

Dự toán chi phí lập quy hoạch khoảng 4,1 tỷ đồng; thời gian thực hiện không quá 09 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Thủy Quỳnh