Trong nước

Lên kế hoạch triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2022

Thứ sáu, 9/9/2022 | 15:17 GMT+7
Ngày 9/9, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Thời gian triển khai Tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 17/10 đến 18/11/2022, bao gồm các hoạt động: trao tặng, hỗ trợ con giống, vật nuôi, cây trồng, phương tiện lao động, sản xuất; hỗ trợ cho vay vốn; giới thiệu học nghề, tạo việc làm; kết nối tiêu thụ hàng hóa; nhận chăm sóc, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo…

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tập trung vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo thực hiện mục tiêu trong kế hoạch giảm nghèo và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của thành phố; gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; biểu dương các gia đình có nhiều nỗ lực thoát nghèo tiêu biểu...

Hội nghị triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Để Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đạt hiệu quả cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và cơ sở đẩy mạnh việc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, tạo nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương. Tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… trên địa bàn để việc hỗ trợ bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng.

Phối hợp tuyên truyền các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn; biểu dương các hộ gia đình có nhiều cố gắng thoát nghèo để khích lệ thoát nghèo bền vững.

Tổ chức kiểm tra việc quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; công khai kết quả vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực giúp đỡ người nghèo không để thất thoát, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng.

Các tổ chức thành viên, tùy theo chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch vận động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; đăng ký nhận hỗ trợ một số hộ nghèo giúp họ thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy mạnh công tác chăm lo người nghèo tại địa phương.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã nhấn mạnh tính cần thiết trong xây dựng quy chế vận động quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; thường xuyên kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” theo đúng hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm bộ khung của Quỹ hoạt động thường xuyên, liên tục.

Bà Nguyễn Lan Hương yêu cầu, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022; tổ chức phát động gắn với tuyên dương, khen thưởng các đối tượng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các gia đình vươn lên thoát nghèo bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh, lan tỏa các việc làm tốt có ý nghĩa trong cộng đồng.

Đặc biệt, trong rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn phải đánh giá đúng tình hình, tránh chạy theo thành tích, lựa chọn đối tượng phù hợp để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo cho 3 đơn vị: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì, mỗi đơn vị 250 triệu đồng.

Dự kiến, ngày 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức lễ phát động Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố.

Thanh Tâm