Bất động sản

Long An đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có quỹ đất 4.000 ha

Thứ sáu, 3/12/2021 | 12:10 GMT+7
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An vừa ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Giai đoạn từ nay đến năm 2025, Long An phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 4.000 ha đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, giai đoạn từ nay đến năm 2025, Long An tập trung giải quyết dứt điểm các dự án bồi thường còn tồn đọng; phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 4.000 ha đất để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung vào các dự án thuộc chương trình đột phá, công trình trọng điểm của tỉnh, các dự án tạo quỹ đất sạch và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới.

Giai đoạn từ 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng tối thiểu 5.000 ha đất để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ảnh minh họa

Tỉnh ủy Long An xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phải được thực hiện chính xác, đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Người dân vùng tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Do vậy, Tỉnh ủy Long An đề ra nhiều giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu trên. Trong đó, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của người bị thu hồi đất; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và tiếp nhận đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Thủy Quỳnh