Năm 2026 Hà Nội dự kiến thống nhất màu sơn chung cho xe taxi

Thứ tư, 18/9/2019 | 15:53 GMT+7
Từ năm 2026, thống nhất áp dụng màu sơn chung đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp taxi được lựa chọn các màu đã quy định và đăng ký thương hiệu riêng của mình.

Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu đảm bảo không quá nhiều xe taxi tập tủng tại khu vực trung tâm 

Theo Dự thảo quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn Hà Nội do Sở Giao thông Vận tải trình, quy định phân thành 2 vùng hoạt động để điều tiết nhằm bảo đảm không quá nhiều xe taxi tập trung tại khu vực trung tâm gây khó khăn cho công tác tổ chức giao thông.

Đối với vùng phục vụ, Dự thảo quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi cũng đưa ra biển số xe hoạt động theo vùng (vùng 1 bao gồm địa giới hành chính các quận trên địa bàn thành phố; vùng 2 gồm địa giới hành chính tại các huyện, thị xã còn lại của Hà Nội), màu sơn, điểm đỗ, điểm dừng đón trả khách, địa điểm giao ca, thời gian giao ca…

Ngoài ra, trong một tháng, xe taxi phải đảm bảo thời gian hoạt động trong vùng đã đăng ký tối thiểu 70%.

Về quy định màu sơn, theo đó, từ năm 2019-2025, xe taxi thay mới, tăng thêm sẽ áp dụng màu sơn chung. Từ năm 2026, thống nhất áp dụng màu sơn chung đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp taxi được lựa chọn các màu đã quy định và đăng ký thương hiệu riêng của mình.

Dự thảo cũng nêu rõ, để đảm bảo công bằng trong kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, Hà Nội sẽ thành lập tổng đài điều hành chung cho taxi của các đơn vị kinh doanh vận tải taxi trên địa bàn thành phố do Hiệp hội Taxi Hà Nội xây dựng, điều hành, thông qua hình thức telecom, bộ đàm, phần mềm.

Dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp để trình UBND TP trong năm 2019.

Tuấn Kiệt