Nâng cao hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Thứ năm, 18/11/2021 | 11:36 GMT+7
Ngày 17/11, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân có buổi làm việc trực tuyến với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam báo cáo, dự kiến đến cuối năm 2021, Quỹ không hoàn thành kế hoạch sản lượng đã được phê duyệt đầu năm do hoạt động nòng cốt của Quỹ là hoạt động tín dụng gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã thực hiện được 365,646 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm đã được phê duyệt đầu năm.

Về công tác tài trợ, hỗ trợ, ký quỹ phục hồi trong khai thác khoáng sản, Quỹ đã đề nghị bổ sung kế hoạch 1,9 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường sau thiên tai. Việc bổ sung kế hoạch hỗ trợ bão lũ là cần thiết vì tháng 11, 12 là những tháng cao điểm bão lũ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời, Quỹ đã thẩm định 29 hồ sơ dự án đăng ký ký quỹ khai thác khoáng sản của 29 đơn vị với số tiền ký quỹ đã tiếp nhận là 28,207 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch năm đã được phê duyệt.

Nâng cao công tác môi trường trong khai thác khoáng sản

Ông Nguyễn Đức Thuận đề nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung vốn điều lệ của Quỹ từ nguồn đầu tư công năm 2025 và các năm tiếp theo như quan tâm xem xét bổ sung nhiệm vụ tăng vốn điều lệ của Quỹ vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được ban hành; xem xét loại trừ yếu tố khách quan khi xác định tiền lương năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất với báo cáo của Quỹ và chia sẻ khó khăn của công tác môi trường trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid–19. Đồng thời, tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới của Quỹ.

Lắng nghe báo cáo của đại diện Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu lãnh đạo Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tăng cường, tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao; tập trung xây dựng hướng dẫn sử dụng tiền hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường sau thiên tai để các địa phương có cơ sở triển khai và Quỹ có cơ sở kiểm tra, giám sát; rà soát các nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định liên quan để chuẩn bị sẵn sàng khi Luật có hiệu lực; phối hợp với các Vụ chức năng để đề xuất lãnh đạo Bộ xem xét theo quy định của pháp luật để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mộc Trà (T/H)