Nghiên cứu sửa đổi lộ trình phát triển lưới điện thông minh

Thứ sáu, 12/11/2021 | 09:39 GMT+7
Hội thảo tham vấn trung gian nghiên cứu việc sửa đổi lộ trình phát triển lưới điện thông minh dự kiến diễn ra vào ngày 18/11 tới đây theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo do Tổ chức Hợp tác Phát triển GIZ và Cục điều tiết Điện lực/Bộ Công Thương phối hợp tổ chức nhằm tổng kết, đưa ra đề xuất sửa đổi phù hơp dựa trên bộ chỉ số đánh giá trình độ phát triển lưới điện thông minh của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Tại hội thảo, các chuyên gia tư vấn quốc tế đến từ Phòng thí nghiệm Tài nguyên Năng lượng Phân tán châu Âu (DERlab) sẽ trình bày 4 nội dung chính:

Đánh giá bao quát lộ trình phát triển lưới điện thông minh của Việt Nam thông qua báo cáo giai đoạn 1 (2012 - 2016), báo cáo hàng năm trong giai đoạn 2 (2017 - 2022) của Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam và tham vấn trực tiếp các cơ quan, đơn vị trong ngành điện. 

Chia sẻ và phân tích hệ thống lưới điện thông minh tiên tiến của các quốc gia trên thế giới dựa trên 8 tiêu chí của bộ chỉ số đánh giá lưới điện thông mình (trong phạm vi hội thảo này tư vấn sẽ trình bày 4 tiêu chí đầu tiên). 

Đề xuất các khuyến nghị sơ bộ để cập nhật, sửa đổi lộ trình phát triển lưới điện thông minh của Việt Nam theo các tiêu chí đánh giá trình độ phát triển lưới điện thông minh.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật song phương Lưới điện thông minh cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng (SGREEE) do Cục Điều tiết Điện lực và GIZ (dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức (BMZ) phối hợp thực hiện.

Đình Tú