Năng lượng gió

Nghiên cứu, thống nhất phương án giải quyết khó khăn cho các dự án điện gió

Thứ ba, 4/8/2020 | 15:23 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6155/VPCP-CN ngày 29/7/2020 gửi Bộ Công Thương thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về kiến nghị kéo dài thời gian áp dụng cơ chế giá điện gió cố định với các dự án điện gió.

Theo đó, về kiến nghị, đề xuất của Bộ Công Thương (công văn số 2491/BCT-ĐL ngày 9/4/2020 và số 4649/BCT-DL ngày 26/6/2020) về việc kéo dài cơ chế giá điện cố định đối với các dự án điện gió; căn cứ ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan về nội dung này tại cuộc họp ngày 21/7/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Do tác động cùa dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu đã ảnh hưởng bất lợi đến tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện gió ở nước ta, nhiều dự án đang triển khai bị chậm trong khâu cung cấp thiết bị điện gió và trong công tác xây lắp nên không thể đưa vào vận hành đúng tiến độ để được áp dụng giá điện gió cố định được quy định tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ảnh minh họa

Thời gian qua, có nhiều địa phương cũng như một số tổ chức quốc tế và cơ quan Trung ương có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét kéo dài cơ chế giá cố định cho các dự án điện gió đang triển khai đầu tư xây dựng song bị chậm tiến độ hoàn thành do tác động bất lợi của nguyên nhân khách quan nêu trên nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn cho các dự án để sớm hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước, chống xảy ra thiếu điện.

Để hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ vấn đề này, giao Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, thống nhất về phương án cụ thể giải quyết các khó khăn trong đầu tư xây dựng các dự án điện gió do tác động của các nguyên nhân khách quan, đảm bảo cơ sở thực tiễn và khoa học, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2020. Trường hợp cần thiết kéo dài cơ chế giá cố định đối với các dự án điện gió, cần sự thống nhất của các bộ, ngành về đối tượng áp dụng và báo cáo về dự kiến mức giá cố định áp dụng cho giai đoạn kéo dài.

Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu cơ chế đấu thầu/đấu giá áp dụng cho các dự án điện gió và sớm triển khai thí điểm cơ chế này để nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh, giảm giá mua điện từ các dự án điện gió; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9/2020.

Đình Tú