Nhà máy điện Cà Mau 1 chuẩn bị đại tu

Thứ sáu, 17/6/2022 | 15:51 GMT+7
Vào ngày 19/6 tới đây, Nhà máy điện Cà Mau 1 chính thức dừng máy, bước vào giai đoạn đại tu tổng thể nhà máy tại 100.000 EOH (giờ vận hành tương đương) các tổ máy, hệ thống, thiết bị phụ trợ.

Ngày 17/6, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua hoàn thành các hạng mục công trình đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 tại 100.000 EOH với phương châm: “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả – An toàn” .

Đây là kỳ bảo dưỡng, đại tu thường kỳ, quan trọng của các nhà máy điện nói chung và Nhà máy điện Cà Mau 1 nói riêng sau 100.000 giờ vận hành tương đương để đảm bảo các hệ thống, thiết bị trong nhà máy vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng. 

Đại diện chủ đầu tư (PV Power Ca Mau) và các nhà thầu ký cam kết giao ước thi đua hoàn thành công trình đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 tại 100.000 EOH

Kỳ đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 sẽ có sự tham gia của gần 1.000 nhân lực đến từ các đơn vị, nhà thầu trong và ngoài nước. Trong thời gian diễn ra đại tu, PV Power Cà Mau sẽ triển khai công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo phương án kiểm soát phòng chống dịch bệnh của công ty, kiểm tra tổng thể công tác đại tu, đảm bảo công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, sức khỏe, môi trường, các biện pháp an toàn đối với những nhà thầu tham gia bảo dưỡng cùng công việc liên quan để kỳ đại tu nhà máy diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng đề ra. 

Bên cạnh đó, trong thời điểm Nhà máy điện Cà Mau 1 đại tu, Phân xưởng Vận hành 2 của PV Power Cà Mau vẫn tiếp tục tập trung công tác vận hành an toàn, tin cậy Nhà máy điện Cà Mau 2 và cung cấp nhân sự hỗ trợ đại tu theo yêu cầu.

Hải Long