Văn hóa, du lịch

Nhiều hoạt động văn hóa, tuyên truyền lưu động sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm

Thứ sáu, 17/3/2023 | 10:50 GMT+7
Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan trong năm 2023.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức nhằm đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan trong năm 2023

Theo kế hoạch, trong tháng 4 sẽ diễn ra Hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng tại Vĩnh Phúc. Từ 18 - 21/5 dự kiến tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về “Biển và hải đảo Việt Nam” tại Hải Phòng. Tháng 6, Cục Văn hóa cơ sở sẽ tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Cuộc thi đã được phát động từ tháng 2 và sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 7/4; các đối tượng tham gia là họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trong tháng 8 tại Nghệ An sẽ diễn ra Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền. Tháng 9 gồm hai hoạt động lớn: Hội thi tiểu phẩm cải lương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” tại Kiên Giang và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền “Văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống con người Việt Nam”; Thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa lành mạnh.

Tháng 10 sẽ diễn ra Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Tháng 11 có Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại diễn ra tại Thừa Thiên Huế.

Để tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tuyên truyền cổ động trên, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu UBND các tỉnh/thành phố, các cơ quan ban ngành tích cực phối hợp, hưởng ứng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gia Bách