PV GAS phát động thi đua triển khai kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2015 - 2019

Thứ hai, 3/2/2020 | 18:57 GMT+7
Năm 2020 và những năm tới, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức.

Những khó khăn thách thức đó là:

- Các nguồn khí hiện hữu trong nước đang suy giảm nhanh, một số nguồn sẽ cạn kiệt trong khoảng 2 - 3 năm tới, nguồn LNG nhập khẩu sớm nhất là quý III/2022. Việc gia tăng sản lượng, đảm bảo khí theo cam kết bao tiêu, cho phát triển các hộ tiêu thụ rất khó khăn.

- Nhiều dự án lớn, quan trọng và phức tạp được triển khai. Nhu cầu vốn là rất lớn.

- Các hệ thống khí hoạt động đã lâu, chi phí cho công tác bảo dưỡng sửa chữa ngày càng cao; nguồn khí giá rẻ suy giảm nhanh.

- Cạnh tranh trong ngành khí ngày càng gay gắt.

Để vượt qua các khó khăn thách thức năm 2020 và những năm tới, biến những thách thức thành cơ hội để đưa PV GAS tiếp tục phát triển, phát triển bền vững, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội CCB Tổng Công ty phát động phong trào thi đua với những nội dung chính như sau:

Một là: tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả; đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả các hoạt động của PV GAS.

Hai là: thi đua hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu/nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2020 - 2025.

Ba là: phấn đấu hoàn thành dự án kho chứa LNG 01 triệu tấn tại Thị Vải năm 2022 và nâng công suất lên 03 triệu tấn năm 2024, giai đoạn 2 dự án NCS2 điều chỉnh năm 2020, dự án đường ống khí Sao Vàng - Đại Nguyệt năm 2020.

Bốn là: đẩy mạnh nghiên cứu, thực hiện các giải pháp cung cấp khí linh hoạt bổ sung cho sản lượng thiếu hụt, đặc biệt khu vực Thái Bình sau năm 2023 và miền Đông Nam Bộ trước năm 2023. 

Năm là: tìm kiếm cơ hội, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tiêu thụ LPG, đặc biệt tại các khu vực miền Bắc và miền Trung; duy trì thị phần bán buôn LPG toàn quốc trên 50%.

Sáu là: bám sát và chủ động làm việc với cấp có thẩm quyền để sớm có phê duyệt Mô hình ngành công nghiệp khí; Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; cơ chế giá khí, cước phí nguồn hiện hữu và nguồn mới.

Bảy là: không ngừng nâng cao công tác quản trị; quản lý, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính; tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí; đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến, hạ giá thành sản phẩm.

Tám là: thực hiện mạnh mẽ công tác tái cấu trúc, phù hợp với Chiến lược phát triển của PV GAS.

BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội CCB Tổng Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV PV GAS trân trọng, tự hào là thành viên của đại gia đình PV GAS, được làm việc trong môi trường an toàn, chuyên nghiệp, hiện đại với rất nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển; phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ; chung sức đồng lòng cùng Ban lãnh đạo Tổng Công ty vượt qua mọi khó khăn thách thức, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và những năm tiếp theo.

PV