PVTrans dẫn đầu Top 10 công ty uy tín ngành logistics năm 2021

Thứ ba, 21/12/2021 | 10:00 GMT+7
Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí PVTrans lần thứ ba liên tiếp được vinh danh Top 10 công ty uy tín ngành logistics nhóm ngành vận tải hàng hóa, trong đó 2 năm liên tiếp giữ vị trí số 1.

Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa chính thức công bố Top 10 công ty uy tín ngành logistics năm 2021.

Top 10 công ty uy tín ngành Logistics năm 2021 được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 11/2021.

PVTrans dẫn đầu Top 10 công ty uy tín ngành logistics năm 2021

Mặc dù chịu ảnh hưởng đáng kể từ đại dịch Covid-19 nhưng với nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo và người lao động PVTrans, cùng với việc phát huy hiệu quả công tác quản trị, linh hoạt trong điều hành, có sự chuẩn bị và bắt nhịp tốt với thị trường, đặc biệt tại thị trường quốc tế, PVTrans đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021. 

PVTrans đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính được Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể, doanh thu hợp nhất ước đạt trên 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt trên 950 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 125% và 190% kế hoạch năm. Công tác đầu tư năm 2021 cũng có kết quả tích cực với việc hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác 6 tàu, tăng tổng số đội tàu của PVTrans lên 36 chiếc, tổng trọng tải hơn 1 triệu tấn DWT.

Với những thành quả trên, PVTrans lần thứ ba liên tiếp được vinh danh Top 10 công ty uy tín ngành logistics nhóm ngành vận tải hàng hóa, trong đó 2 năm liền liên tiếp giữ vị trí số 1.

Hải Long