Phát triển hệ thống nước sạch khu vực nông thôn Hà Nội

Thứ tư, 9/12/2020 | 14:32 GMT+7
Mới đây, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 10584/VP-ĐT về giải pháp phát triển hệ thống nước sạch khu vực nông thôn của Hà Nội.

Để thúc đẩy phát triển hệ thống nước sạch khu vực nông thôn, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện đồng loạt các nhiệm vụ.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai những dự án cấp nước đã được giao nhà đầu tư thực hiện; đề xuất phương án xử lý, điều chuyển phạm vi cấp nước đối với những dự án chậm tiến độ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phát triển cấp nước cho toàn bộ khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố hàng năm và 5 năm (2021 - 2025) để hoàn thành chỉ tiêu cấp nước nông thôn đến năm 2025, phấn đấu 100% người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn cho người dân tại khu vực nông thôn chưa có hệ thống cấp nước tập trung khai thác, xử lý nước bằng các mô hình cấp nước hộ gia đình bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt phục vụ nhân dân; khẩn trương đề xuất, tổ chức triển khai việc chuyển đổi mô hình quản lý các công trình nước sạch tập trung nông thôn đã được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hoàn thành trong năm 2021.

Đảm bảo cung cấp nước sạch đến mọi xã khu vực nông thôn, miền núi tại các huyện Thạch Thất, Chương Mỹ, Ba Vì

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư nước sạch cho khu vực nông thôn thống nhất trên địa bàn thành phố; xây dựng phương án giá bán nước sạch phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tế hiện nay ở khu vực nông thôn; đề xuất cơ chế tài chính huy động đóng góp của người dân cho chi phí lắp đặt đồng hồ và khấu trừ vào tiền nước sử dụng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND thành phố ban hành cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư cấp nước nông thôn trên địa bàn thành phố, đặc biệt khu vực các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa; thực hiện điều chỉnh dự án, thu hồi các dự án không triển khai thực hiện hoặc triển khai chậm.

Quỹ đầu tư phát triển thành phố xây dựng phương án hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn từ quỹ để triển khai các dự án cấp nước nông thôn.

UBND các huyện, thị xã Sơn Tây thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai những dự án cấp nước sạch; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt tổng mặt bằng các dự án cấp nước trên địa bàn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư rà soát, đề xuất dự án cấp nước theo mô hình cụm hộ tại những khu vực vùng đồi núi không thể kết nối với hệ thống mạng cấp nước tập trung thuộc các xã miền núi của các huyện: Thạch Thất, Chương Mỹ, Ba Vì.

Huyền Dung