Tiếp tục triển khai các giải pháp bảo vệ nguồn nước sinh hoạt tại Sơn La

Thứ ba, 8/12/2020 | 14:18 GMT+7
Để khắc phục dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước đầu vào của Nhà máy cấp nước số 1 thành phố Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Sơn La phối hợp với UBND huyện Thuận Châu, UBND thành phố Sơn La thông báo tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở chế biến cà phê trong phạm vi nguồn nước của Nhà máy nước số 1 đến thời điểm có kết quả rà soát và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo vệ môi trường; giải quyết dứt điểm cơ sở sản xuất chế biến thuộc hành lang nguồn nước của thành phố để kịp thời xử lý việc ô nhiễm, cấp nước cho thành phố kịp thời, trong đó, kịp thời phân loại các cơ sở sản xuất chế biến để có biện pháp quản lý hiệu quả.

Rà soát lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong toàn tỉnh, tổ chức kiểm tra đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý nhà nước về môi trường của các địa bàn xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố. Rà soát lại công tác quy hoạch cơ sở chế biến để đưa vào khu công nghiệp, hình thành cụm công nghiệp ở thành phố Sơn La và địa bàn một số huyện để đảm bảo giải pháp bảo vệ môi trường bền vững. Nghiên cứu để có phương án bổ sung an ninh nguồn nước của thành phố, đặc biệt là nước thuộc hồ chứa ở bản Mòng, xã Hua La, thành phố Sơn La.

Về các nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, rà soát toàn bộ các cơ sở chế biến cà phê trong phạm vi nguồn nước của Nhà máy nước số 1 thành phố Sơn La. Báo cáo, đề xuất phương án xử lý vi phạm (nếu có) với UBND tỉnh trước ngày 15/12/2020.

Rà soát toàn bộ các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tham mưu đề xuất phương án giám sát các cơ sở chế biến và đề nghị các cơ sở chế biến phải lắp đặt camera giám sát 24/24 đối với khu vực xả thải hoặc vận hành theo quy trình bảo vệ môi trường.

Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về bảo vệ nguồn nước, môi trường, xử lý chất thải trong hoạt động chế biến cà phê, tinh bột sắn, chăn nuôi. Tập trung cao thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn hành vi đưa chất thải, nước thải trực tiếp vào các nguồn nước ngầm (qua giếng khoan, hang Caster).

Tỉnh Sơn La tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở chế biến cà phê trong phạm vi nguồn nước của Nhà máy nước số 1 đến thời điểm có kết quả rà soát và chỉ đạo của UBND tỉnh

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, rà soát toàn bộ các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Kiên quyết thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, kinh doanh đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh chậm tiến độ, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nguồn nước. Không thẩm định hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, kinh doanh đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu vực hành lang nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với Công ty CP cấp nước Sơn La làm việc với các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT về việc khai thác nguồn nước hồ bản Mòng để cấp nước cho thành phố Sơn La, hoàn thành trong tháng 12/2020.

Theo đó, Công ty CP cấp nước Sơn La tập trung cao thực hiện các giải pháp duy trì cấp nước an toàn cho các khu dân cư trên địa bàn thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn theo quy định. Tổ chức quan trắc chất lượng nước đầu vào tại các nhà máy, trạm xử lý do công ty quản lý; thông báo kịp thời tới các cơ quan nhà nước về sự cố ngừng cấp nước, tình hình chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho nhân dân.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ công tác liên ngành của huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm với các cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đảm bảo chấm dứt tình trạng ô nhiễm nguồn nước, môi trường từ hoạt động chăn nuôi, chế biến nông sản thuộc phạm vi nguồn nước trên địa bàn.

Theo TN&MT