Điện Biên: Đảm bảo khai thác tài nguyên nước bền vững

Thứ tư, 2/12/2020 | 10:51 GMT+7
Xác định tầm quan trọng của tài nguyên nước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 để đảm bảo tài nguyên nước được sử dụng hiệu quả, bền vững.

Thời tiết bất thường và tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nước sạch, điều này đòi hỏi phải có cách nhìn nhận mới về cách thức quy hoạch, sử dụng nguồn nước. Trước thực trạng đó, ngày 29/12/2016, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về triển khai quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tham mưu UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện dự án “Điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến 2025” tại Quyết định số 513/QĐUBND ngày 3/6/2020. Đến nay, Sở TN&MT đang đôn đốc nhà thầu Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc triển khai thực hiện công tác điều tra, đánh giá hiện trạng là các phần công việc trong giai đoạn 1 của dự án. Bên cạnh đó, sở TN&MT cũng giám sát chặt chẽ việc cấp phép khai thác, sử dụng nước; xả nước thải vào nguồn nước.

Cùng với việc đề cao công tác quản lý, hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước cũng được các cấp, ngành, địa phương coi trọng. Hàng năm, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Năm 2020, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 258/KH-STNMT ngày 19/3/2020 của Sở TN&MT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 và Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn với các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2020.

Nhờ triển khai quy hoạch, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên cơ bản được sử dụng hiệu quả, bền vững

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Điện Biên đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh địa phương, báo Điện Biên Phủ, các Đài phát thành và truyền hình cấp huyện chủ động đưa tin, bài, phóng sự phát thanh truyền hình tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư tham gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Công tác thẩm định phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi được quan tâm chú trọng. Sở TN&MT Điện Biên đã ban hành Công văn số 307/STNMT-TNN ngày 26/4/2018 hướng dẫn Lập phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện; sông, kênh, suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trong năm 2020, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 1 phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa cho công trình thuỷ điện Long Tạo; phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty CP cấp nước Điện Biên đối với 2 công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất bao gồm: Trạm cấp nước huyện Mường Ảng, Công trình cấp nước trung tâm huyện lỵ Mường Nhé.

Nhận thức của người dân trong sử dụng nước được nâng cao, nguồn nước được sử dụng hiệu quả, không lãng phí

Thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở TN&MT Điện Biên đã tiến hành công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Điện. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh đối với danh mục nguồn nước đã được phê duyệt tại Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. Sở TN&MT Điện Biên đã ban hành công văn số 1170/STNMT-TNN ngày 10/11/2020 đôn đốc các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ lập kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các nguồn nước thuộc địa bàn quản lý.

Tuy nhiên do điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, dự báo nhu cầu sử dụng nước tại địa phương ngày càng tăng cao; bên cạnh đó, thời tiết hàng năm có nhiều biến động phức tạp dẫn đến tình trạng hạn hán, thiếu nước có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sản suất và đời sống sinh hoạt của người dân. Tình trạng thiếu nước thường xảy ra tại các huyện miền núi cao do có địa hình hiểm trở, điều kiện cấp nước khó khăn.

Để tiếp tục bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên nước bền vững, bảo đảm cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành TN&MT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án bảo đảm nước sạch và vệ sinh cho người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khan hiếm nước...; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên thông tin về tình hình nguồn nước, chống lãng phí nguồn nước...

Theo TN&MT