Quy hoạch, xây dựng

Phát triển khu công nghiệp Vàm Cống tại tỉnh An Giang

Thứ ba, 26/7/2022 | 15:22 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống, tỉnh An Giang.

Dự án được thực hiện tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang với quy mô 193,31 ha. Công ty CP Tập đoàn T&T là nhà đầu tư dự án.

Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của khu công nghiệp Vàm Cống, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan có liên quan yêu cầu nhà đầu tư xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án, đảm bảo phù hợp với quy mô sử dụng đất của dự án, quy định của pháp luật về xây dựng và lưu ý đảm bảo tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

Ảnh minh họa

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang hướng dẫn nhà đầu tư cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo quy định, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Thủ tướng giao UBND tỉnh An Giang xem xét, quyết định thời hạn hoạt động của dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; cân nhắc đến tốc độ đô thị hóa, nhu cầu hình thành các khu dân cư, đô thị khu vực xung quanh khu công nghiệp, tránh việc phải di dời các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cho các mục đích phát triển đô thị, dân cư khi chưa hết thời hạn hoạt động.

Khánh Nam