Năng lượng tái tạo

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường NLTT tại Việt Nam

Thứ tư, 14/10/2020 | 15:44 GMT+7
Ngày 14/10, lễ ký kết triển khai gói hỗ trợ kỹ thuật dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu và chuyển giao kiến thức về tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện” giữa dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) và Viện Điện (SEE) thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) diễn ra tại Hà Nội.

Gói hỗ trợ này thuộc tiểu hợp phần 1B của dự án EVEF. Gói hỗ trợ kỹ thuật cho dự án hướng tới tăng cường năng lực đào tạo của giảng viên Viện Điện trong việc xây dựng và giảng dạy các bộ môn về năng lượng tái tạo (NLTT) và hiệu quả năng lượng (HQNL), qua đó cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường NLTT tại Việt Nam. Dự án cũng mong muốn nâng cao nhận thức của sinh viên Viện Điện, Đại học Bách khoa về NLTT, HQNL thông qua các hoạt động xây dựng mạng lưới và hướng nghiệp.

Lễ ký kết giữa dự án EVEF và Viện Điện thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội

Các hoạt động dự kiến được thực hiện trong dự án bao gồm: đào tạo cho giảng viên và sinh viên Viện Điện; các khóa tập huấn tập trung về NLTT, hội chợ hướng nghiệp về NLTT và HQNL cho sinh viên và sinh viên sắp tốt nghiệp, các đợt đào tạo thực địa về NLTT cho giảng viên, sinh viên Viện Điện. Các giảng viên của Viện Điện và các trường đại học đối tác sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng thông qua những khóa tập huấn, đào tạo của dự án. Một mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu và các bên liên quan thuộc khu vực tư nhân dự kiến sẽ được thành lập để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu về NLTT cũng như nâng cao sự tương đồng giữa kiến thức và kỹ năng được đào tạo bởi các cơ sở giáo dục với nhu cầu thực tế của thị trường NLTT. Thông qua các khóa đào tạo và chuyến đi thực địa, dự án sẽ nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như sự quan tâm của sinh viên với cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực NLTT và HQNL. Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021. 

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam – EU được đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU) và Bộ Phát triển và Hợp tác Kinh tế CHLB Đức (BMZ) do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) triển khai cùng sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương.

Dự án hướng tới góp phần tăng cường sự quản lý nhà nước trong ngành năng lượng nhằm thúc đẩy một bước tiến sang lộ trình phát triển năng lượng bền vững hơn ở Việt Nam. Dự án này cũng sẽ góp phần thực hiện khung pháp lý cần thiết để Việt Nam đạt được các cam kết của mình đối với việc giảm phát thải khí nhà kính có liên quan đến các hoạt động năng lượng trong bối cảnh các Đóng góp do Quốc gia Tự quyết định của Việt Nam (NDCs). 

Đỗ Hương